Wier+ (FPA)
Locaties

Wier+ (FPA)

Wier+ is er voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen en forensische zorg nodig hebben.

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Dagpauwoog 1
3734 AE Den Dolder
Plan route

Wachttijden

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met de verwijzer in overleg.  Neem om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren. Uiteraard zijn zij ook aanspreekbaar om (voorafgaand aan een aanmelding) te overleggen. Marina Spijkerman: 06-15838907 (werkdagen di t/m vr) en Birgit Duijst: 06-22860927 (werkdagen wo en do)

Laatste update: 01/05/2024

Aanmelden

Opname

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl

Downloads

Informatiekaarten

Wier+

Bij Wier+ behandelen wij mensen met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Wier+ richt zich op mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en behandeling opgelegd hebben gekregen.

Over Wier+

De kliniek zit aan Dagpauwoog 1 in Den Dolder. Het is een forensisch psychiatrische afdeling (FPA), beveiligingsniveau 2. De kliniek heeft plek voor 32 patiënten en heeft 4 behandelafdelingen: C West, C Oost, D West en D Oost. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de behandelafdelingen. Wier+ is onderdeel van behandelcentrum Wier.

Behandelcentrum Wier
Play

Behandelcentrum Wier

Wat medewerkers vertellen over Wier.

Behandeling

Onze behandelprogramma’s richten zich onder meer op psychiatrische problematiek, gedragsstoornissen, middelengebruik en verslaving en het verminderen van het risico op herhaling. Uiteindelijk richten we ons op re-integratie in de maatschappij en verbetering van kwaliteit van leven. Risicotaxatie en risicomanagement staan daarom centraal in de behandeling.

De complexe problematiek van onze patiënten vereist altijd behandeling op maat. In kleine groepen en geleidelijk wennen aan vrijheden is een vereiste. Ook het aanleren van vaardigheden is van belang. Onze patiënten hebben veel tijd en herhaling nodig om in de praktijk te brengen wat ze hebben aangeleerd. Lees meer over de behandeling op een FPA.

Patiënten zitten gemiddeld een jaar of langer. Dit is geheel afhankelijk wat voor titel de patiënt opgelegd krijgt. Patiënten  komen binnen met verschillende titels. Voorbeeld hiervan is als een cliënt een ISD maatregel heeft, dan blijft die 2 jaar, heeft een patiënt een artikel 14 A, dan is dit niet langer dan een jaar op de afdeling. De behandeling is afgerond als de patiënt er klaar voor is om terug te keren in de maatschappij. Het multidisciplinair team beoordeelt en monitort dit of als patiënt kan doorstromen. De meeste patiënten stromen vanuit Wier+ uit naar bijvoorbeeld Wier Kliniek Open in Bilthoven, beschermd wonen of reguliere GGZ.

Van PI naar FPA
Play

Van PI naar FPA

Aanbod

We bieden verschillende soorten therapie aan: schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, beeldende therapie, psychomotoretherapie (PMT), psychoeducatie, en diverse groepstherapieën op het gebied van conflicthantering, spanningsregulatie, middelenproblematiek en omgaan met vriendschap en intimiteit. Er is aandacht voor leefstijl, zingeving en gezondheid. En verder hebben we ook aandacht voor praktische zaken, zoals het helpen van de patiënt bij het opbouwen van sociale contacten, dagbesteding, werk en wonen.

Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eigen kamer met een douche, toilet en wastafel. Iedere afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer, keuken. Er zijn twee tuinen, 1 kant is voor afdeling C en de andere voor afdeling D en tuin.

Bezoek

Patiënten mogen in de avond uren en in het weekend bezoek ontvangen. Wanneer iemand voor het eerst op bezoek komt, wordt deze eerst gescreend door maatschappelijk werk. Bezoekers moeten zich ook aan bepaalde regels en afspraken houden en meewerken aan tassencontroles om de kliniek binnen te komen. De patiënt vraagt bezoek aan door op de afdeling het netwerklid in te vullen op de bezoekerslijst.

Naasten

We vinden het belangrijk dat er bij iedere patiënt op zijn minst 1 naaste of contactpersoon betrokken is. Deze naaste wordt ook nadrukkelijk uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling met de patiënt. Zo sluit diegene ook aan bij de behandelplanbesprekingen en vinden er met regelmaat netwerkgesprekken plaats. Voor de ondersteuning van naasten hebben we een naastbetrokkenenraad.

Verlof

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verlof wordt gefaseerd opgebouwd. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap.

Opname

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl

Over Behandelcentrum Wier

Bij Wier behandelen we mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Ook wel de SGLVG doelgroep genoemd (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). Hiermee zijn we 1 van de 4 erkende SGLVG-behandelcentra. We hebben een bovenregionale functie in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. We bieden zowel ambulante als klinische zorg. Ambulant als het kan, klinisch als het moet. In totaal hebben we circa 550 ambulante trajecten en 105 klinische plaatsen. Lees hier meer over Behandelcentrum Wier.

Trainingscentrum Wier

Behandelcentrum Wier heeft een eigen trainingscentrum. We trainen en coachen teams die werkzaam zijn in de ggz, maatschappelijke opvang, verzorgingshuizen en beschermde woonvormen hoe zij kunnen omgaan met veiligheid, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Klik hier voor meer informatie over Trainingscentrum Wier.

Omwonenden WA Hoeve

Voor omwonenden van de WA Hoeve is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie, zoals de gegevens van de buurtcoaches en nieuws vanuit Fivoor.

Werken bij Wier

Wil je werken op het snijvlak van de geestelijke gezondheidszorg, (lichte) verstandelijk gehandicaptenzorg en de forensische zorg? Dan is werken bij Wier écht iets voor jou! Kijk op www.werkenbijfivoor.nl voor onze openstaande vacatures.