Behandelcentrum Wier
Locaties

Behandelcentrum Wier

Wier is er voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Diverse locaties

Algemene informatie

Contactinformatie

Wier kliniek

Bilthoven: Wier Kliniek Open
Den Dolder: Wier +
Den Dolder: Wier Kliniek Gesloten
Utrecht: Wier de Kei

 

Wier ambulant

Overzicht contactgegevens

Wachttijden

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met de verwijzer in overleg.  Neem om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren. Uiteraard zijn zij ook aanspreekbaar om (voorafgaand aan een aanmelding) te overleggen. Marina Spijkerman: 06-15838907 Werkdagen di t/m vr Birgit Duijst: 06-22860927 Werkdagen wo en do

Laatste update: 01/11/2023

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Wilt u overleggen of  behandelcentrum Wier een passende behandeling kan bieden voor uw cliënt? Neem dan gerust contact op met de opnamecoördinatoren van Wier: Marina Spijkerman (klinisch), Birgit Duijst (ambulant/klinisch) of Siham Loukili (Wier de Kei). Ze zijn bereikbaar via 088-3573070 of via patientenlogistiek@fivoor.nl.

Bij Wier behandelen wij klinisch en ambulant mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Ook wel de SGLVG doelgroep genoemd (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). We hebben een bovenregionale functie in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Voor wie zijn wij er?

Mensen komen bij Behandelcentrum Wier omdat ze als gevolg van hun LVB vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze soms fors probleemgedrag zien. Dat kan variëren van zich extreem terugtrekken, eetproblemen tot agressie gericht op zichzelf of de omgeving. Mogelijk is de patiënt daardoor in contact gekomen met politie of justitie, of dreigt dat te gaan gebeuren.

Ambulante en klinische behandeling

We bieden zowel ambulante als klinische zorg aan. Ambulant als het kan, klinisch als het moet.

In totaal hebben we circa 550 ambulante trajecten. Poliklinisch of in de vorm van dagbehandeling en in een aantal regio’s ook in de thuissituatie met behulp van onze (F)ACT-teams die out-reachende zorg biedt en naar de patiënten toegaan. Bekijk hier het organogram. 

Meer informatie over onze ambulante behandelingen vind je hier.

Daarnaast hebben we 105 klinische plaatsen:

Hoe komen patiënten bij Wier terecht?

Zij komen bij ons vaak via (ambulante) woonbegeleiding die al betrokken is vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg, een GGZ instelling, buurt- of sociaal team, en soms via een huisarts. Patiënten die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden meestal door justitie bij ons geplaatst. Dat is bij ongeveer een derde van onze patiënten het geval. Zij worden geplaatst in de forensische kliniek Wier+ in Den Dolder.

Wat is ons doel?

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden. Met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terugdringen. Zo dragen we bij Wier bij aan de veiligheid van de samenleving en verbeteren we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. Dat is waarom we er zijn. Hoe wij hier in 2022 vorm aan hebben gegeven, lees je in het Kwaliteitsrapport Wier 2022:

Fivoor algemeen
Kwaliteitsrapport Wier 2022

Kwaliteitsrapport 2022

Nieuwsbericht lezen

Hoe ziet de behandeling eruit?

De complexe problematiek van onze patiënten vraagt om behandeling op maat. Onze patiënten hebben veel tijd en herhaling nodig om toe te passen wat ze hebben geleerd. Samen met de patiënt stellen we de behandeldoelen vast. De behandeling richt zich op alle levensgebieden. Zoals psychische gesteldheid, financiën, werk en vrije tijd. Daarbij ligt de focus op  vermindering van probleemgedrag, de psychische klachten en/of het risico op recidive. We behandelen eerst de psychiatrisch stoornissen. Daarnaast leren we patiënten nieuwe vaardigheden. Hoe kan iemand beter met de lichte verstandelijke beperking omgaan én de sterke kanten optimaal benutten?

Multidisciplinaire teams

Behandeling wordt altijd uitgevoerd door onze multidisciplinaire teams. Daarbij kunnen we  schakelen tussen de verschillende teams als er meer of minder zorg nodig is. We bieden ook groepsbehandelingen aan. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, agressie, verslaving en emotieregulatie.

Trainingscentrum Wier

Behandelcentrum Wier heeft een eigen trainingscentrum. We trainen en coachen teams die werkzaam zijn in de ggz, maatschappelijke opvang, verzorgingshuizen en beschermde woonvormen hoe zij kunnen omgaan met veiligheid, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Klik hier voor meer informatie over Trainingscentrum Wier.

Expertisecentrum De Borg

Behandelcentrum Wier werkt in het expertisecentrum De Borg samen met de drie andere Nederlandse erkende SGLVG-behandelcentra: Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Binnen De Borg bundelen wij al onze expertise over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Kijk voor meer informatie op www.deborg.nl

Fivoor | Wier
Play

Fivoor | Wier

Video van Fivoor Wier