triangle
Kwaliteitsrapport Wier 2020-2021
Nieuws / Wier Kliniek Gesloten

Kwaliteitsrapport Wier 2020-2021

Behandelcentrum Wier heeft zijn eerste eigen kwaliteitsrapport opgeleverd. De voorgaande jaren vond de verslaglegging steeds plaats met de andere instellingen binnen het samenwerkingsverband De Borg. Over 2020 legt Wier voor het eerst in geheel eigen stijl verantwoording af over de geboden zorg.

Bijzondere doelgroep

Wier is het gespecialiseerde behandelcentrum van Fivoor dat kwalitatief hoogwaardige zorg biedt aan SGLVG-patiënten. SGLVG staat voor sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt. Dit zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking, die daarbij ook ernstige gedragsmatige stoornissen en/of psychiatrische problemen hebben.

Wier is vanwege de bijzondere doelgroep aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Het document is opgesteld voor het kwaliteitskader van de VGN en bevat verslagen, onderzoeksresultaten, reflecties en een planmatige aanpak voor de toekomst.

Oog voor de patiënt

In het nieuw verschenen kwaliteitsrapport staan ook ervaringen van de patiënten en de medewerkers. Daarnaast zijn onder meer de reflecties van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Visitatiecommissie erin terug te vinden.

“Met het uitkomen van dit rapport nodigen we iedereen buiten onze organisatie en nadrukkelijk ook binnen onze organisatie uit om ons doorlopend adviezen en feedback te blijven geven”, aldus de directeuren Laurette Goedhard en Arianne Middelhoek in het rapport: “Alleen een open en eerlijke houding ten opzichte van de organisatie, jezelf, je collega’s en je patiënten, tilt ons gezamenlijk naar een hoger niveau. Het draagt ook bij aan de cultuur die we graag voorstaan binnen Wier: altijd oog voor de patiënt, samen durven leren en vooral veel plezier en saamhorigheid ervaren in ons werk!”

Behandelcentrum Wier

Patiënten met een licht verstandelijke beperking die intensieve en/of forensische zorg nodig hebben, zijn het best op hun plek bij Wier, de zorglijn SGLVG. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen en de samenhang tussen deze problemen is complex. Daardoor hebben zij onze hooggespecialiseerde (derdelijns) zorg nodig, of dat nu klinisch of ambulant is. We geven de klinische en deeltijdzorg vorm in onze kliniek in Den Dolder en diverse kleine, open locaties van Wier Open in de omgeving, ons ambulante aanbod is onderdeel van het Ambulant Centrum Utrecht.