triangle
Kwaliteitsrapport Wier 2022
Nieuws / Fivoor algemeen

Kwaliteitsrapport Wier 2022

Behandelcentrum Wier staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor haar patiënten. Op een manier die aansluit bij hún wensen en behoeften. Hoe Wier hier in 2022 vorm aan gaf, lees je in het Kwaliteitsrapport Wier 2022. We maken de kwaliteit van onze zorg en de ontwikkelingen daarin inzichtelijk, conform het kwaliteitskader van de VGN. En het rapport bevat de resultaten die geboekt zijn op de focuspunten van 2022, reflecties en de planmatige aanpak voor 2023.

Kwaliteitsrapport 2022 >>

Meer dan het VGN kwaliteitskader

Het VGN kwaliteitskader gaat specifiek over de Wet Langdurige Zorg. In het rapport besteden we ook aandacht aan de andere onderdelen van Fivoor in het algemeen en Behandelcentrum Wier in het bijzonder, zoals ontwikkelingen binnen onze teams. Patiënten volgen namelijk vaak een zorgpad dat ‘over schotten van financiering heengaat’. Zoals patiënten met een strafrechtelijke titel die na hun forensische zorgtraject nog klinisch in zorg blijven en/of patiënten die na klinische behandeling bij onze ambulante teams in zorg komen.

Wake-up call

Ook afgelopen jaar hebben we veel resultaten geboekt. Tegelijk is dit jaar nog meer dan eerdere jaren een wake-up call geweest. Niet eerder sloeg de personeelskrapte zo toe als afgelopen zomer. De verwachting is dat personeelskrapte in de zorg alleen maar meer toeneemt. Daarom moéten we de organisatie van de zorg anders gaan vormgeven. We moeten anders omgaan met de (schaarse) beschikbare middelen en beschikbare zorgprofessionals om toch verantwoorde kwaliteit van zorg en veiligheid te kunnen blijven bieden. Dat vraagt creativiteit van eenieder om een andere weg in te slaan. In dit rapport beschrijven we de eerste aanzetten hiertoe.

Warm hart

Nog meer dan anders realiseren we ons hoe dankbaar we mogen zijn voor allen die de patiënt een warm hart toedragen en zich met vereende krachten ingezet hebben waaronder in het bijzonder de medewerkers van Wier, de ondersteunende diensten van Fivoor en onze netwerkpartners.

Eerdere kwaliteitsrapporten

Tot 2020 vond de verslaglegging plaats met de andere instellingen binnen het samenwerkingsverband De Borg. Sinds 2020 legt Wier in eigen stijl verantwoording af. Onder dit nieuwsbericht vind je de kwaliteitsrapporten van de afgelopen jaren.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het Kwaliteitsrapport Wier 2022? Neem contact op via communicatie@fivoor.nl.