triangle
Kwaliteitsrapport Wier 2021
Nieuws / Behandelcentrum Wier

Kwaliteitsrapport Wier 2021

Behandelcentrum Wier staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor haar patiënten. Op een manier die aansluit bij hún wensen en behoeften. Hoe Wier hier in 2021 vorm aan gaf, lees je in het kwaliteitsrapport Wier 2021.

Kwaliteitsrapport Wier 2021

Veel resultaten geboekt

In het kwaliteitsrapport lees je wat ons Behandelcentrum Wier heeft gedaan om de zorg voor haar patiënten beter te maken. Ook lees je wat Wier verder nog wil verbeteren en in 2022 mee aan de slag gaat. En je leest verhalen van medewerkers. Terugkijkend concluderen we dat we veel resultaten hebben geboekt. Er is aantoonbaar gewerkt aan de focuspunten van vorige kwaliteitsrapporten. Ondanks corona en het bijbehorende ziekteverzuim is het werk en de inhoudelijke ontwikkeling altijd doorgegaan,  zij het soms in aangepast tempo. Dit is gelukt door de inzet van iedereen die verbonden is met ons Behandelcentrum.

Over Behandelcentrum Wier

Behandelcentrum Wier richt zich volledig op de specialistische behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking die intensieve begeleiding en behandeling nodig hebben. Daarnaast hebben onze patiënten psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. De samenhang tussen deze problemen is complex.

Klinische en ambulante behandelingen

Wier is opgericht in 1984 en heeft in totaal 105 klinische plaatsen, verdeeld over een aantal klinieken die variëren in beveiligingsniveau. Ambulant lopen er circa 700 zorgtrajecten. De geleverde ambulante zorg varieert van (F)ACT zorg en dagbehandeling, tot poliklinisch en consulten in diverse VG-instellingen. Bij Wier werken zowel de forensische psychiatrische afdeling (FPA), de intensieve psychiatrie als de ambulante teams samen rondom de behandeling van onze patiënten.

Kwaliteitsrapporten

Tot 2020 vond de verslaglegging plaats met de andere instellingen binnen het samenwerkingsverband De Borg. Sinds 2020 legt Wier in eigen stijl verantwoording af. Onder dit nieuwsbericht vind je de kwaliteitsrapporten van de afgelopen jaren.

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het kwaliteitsrapport Wier 2021? Neem contact met ons op via communicatie@fivoor.nl. Kijk voor meer informatie over Wier op www.fivoor.nl/wier.