triangle
Nieuws / Wier (Behandelcentrum SGLVG)

Kwaliteitsrapport Wier 2019-2020

Behandelcentrum Wier is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, diagnostiek en behandeling van SGLVG patiënten. Dit zijn mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd intelligentieniveau, bij wie ook sprake is van ernstige gedragsmatige stoornissen en/of psychiatrische aandoeningen. Vanwege haar bijzondere doelgroep is Wier aangesloten bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en werkt Wier nauw samen met andere SGLVG instellingen via het samenwerkingsverband de Borg. Jaarlijks legt Wier, samen met de andere Borg-instellingen, verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Dit doen zij in een Kwaliteitsnetwerk, waarvan verslag wordt uitgebracht in een Kwaliteitsrapport.

Kwaliteitsrapport

Jaarlijks legt Wier, samen met de andere Borg-instellingen, verantwoording af over de kwaliteit van zorg. Dit doen zij in een Kwaliteitsnetwerk, waarvan verslag wordt uitgebracht in een Kwaliteitsrapport.

Het doel van het Kwaliteitsnetwerk De Borg is het gezamenlijk delen van kennis en ervaring om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zo kunnen de instellingen de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de sector verantwoord en succesvol tegemoet treden.

In het Kwaliteitsrapport vind je een overzicht van de gevonden krachten (‘parels’) en uitdagingen (‘oesters’) van de instellingen. Het rapport beschrijft de best-practices en noemt daarbij ook de contactgegevens van degene die er meer over kan vertellen.

Reflectie

De reflectie van de Cliëntenraad van Fivoor op het Kwaliteitsrapport van Wier is hier te lezen. Bekijk hier de reflectie van de Ondernemingsraad van Fivoor.