Wier Kliniek Gesloten
Locaties

Wier Kliniek Gesloten

Wier is er voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen.

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Citroenvlinder 4
3734 AD Den Dolder
Plan route

Wachttijden

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met de verwijzer in overleg.  Neem om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren. Uiteraard zijn zij ook aanspreekbaar om (voorafgaand aan een aanmelding) te overleggen. Marina Spijkerman: 06-15838907 (werkdagen di t/m vr) en Birgit Duijst: 06-22860927 (werkdagen wo en do)

Laatste update: 01/05/2024

Aanmelden

Downloads

Bij Wier Kliniek Gesloten behandelen wij mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) gecombineerd met psychiatrische- of gedragsproblematiek, ook wel SGLVG genoemd. SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt.

Over Wier Kliniek Gesloten

De kliniek staat aan Citroenvlinder 4 in Den Dolder en heeft plek voor 27 patiënten. Het is een beveiligde kliniek, niveau 1. De kliniek heeft 2 behandelafdelingen: Wier A en Wier B. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de behandelafdelingen.

Behandelcentrum Wier
Play

Behandelcentrum Wier

Bekijk het verhaal van de medewerkers van Wier in Den Dolder.

Behandeling

Samen met de patiënt stellen we de behandeldoelen vast. In dit behandelplan staat ook hoe de behandeling vorm krijgt. Daarbij proberen we te focussen op het anders omgaan met problemen. Hoe kan de patiënt beter met de lichte verstandelijke beperking omgaan én sterke kanten optimaal benutten? Natuurlijk zijn niet alle problemen op te lossen; de licht verstandelijke beperking verdwijnt niet en niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. Maar ons doel is, dat de patiënt de mogelijkheden en beperkingen leert accepteren en hierin een balans weet te vinden zodat hij zo goed als mogelijk kan meedoen in de maatschappij, zo nodig met ondersteuning.

Patiënten zitten gemiddeld 18 maanden op de afdeling. De behandeling is afgerond als de doelen zoveel mogelijk zijn behaald en als patiënt kan doorstromen. De meeste patiënten stromen vanuit Wier Kliniek Gesloten uit naar bijvoorbeeld Wier Kliniek Open in Bilthoven, begeleid wonen of de reguliere GGZ.

Aanbod

We bieden verschillende soorten therapie aan: mentaliserende bevorderende therapie (MBT), cognitieve gedragstherapie, EMDR, beeldende therapie, psychomotoretherapie (PMT), psychoeducatie, drama- en muziektherapie en diverse groepstherapieën op het gebied van conflicthantering, spanningsregulatie, middelenproblematiek en omgaan met vriendschap en intimiteit. Er is aandacht voor leefstijl, zingeving en gezondheid. En verder hebben we ook aandacht voor praktische zaken, zoals het helpen van de patiënt bij het opbouwen van sociale contacten, dagbesteding, werk en wonen.

Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eigen kamer met een wastafel. Er zijn ook enkele kamers waarbij de patiënt een eigen douche en toilet tot de beschikking heeft. Iedere afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer, keuken en tuin. In de kliniek zijn diverse voorzieningen aanwezig, zoals therapie- en dagbestedingslokalen en comfortrooms.

Bezoek

Bezoek is welkom. De bezoektijden zijn elke avond van 19.00 tot 21.00 uur en in het weekend ook van 14.00 tot 17.00 uur. Voor de patiënt is het van belang dat hij contacten onderhoudt met zijn eigen netwerk. In de beginperiode van de behandeling bespreken we met de patiënt wie en wat er wenselijk is. Binnen de behandeling maakt ook het behandelteam kennismaken met het netwerk van de patiënt.

Omwonenden WA Hoeve

Voor omwonenden van de WA Hoeve is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie, zoals de gegevens van de buurtcoaches en nieuws vanuit Fivoor.

Over Behandelcentrum Wier

Bij Wier behandelen we mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Ook wel de SGLVG doelgroep genoemd (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). Hiermee zijn we 1 van de 4 erkende SGLVG-behandelcentra. We hebben een bovenregionale functie in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. We bieden zowel ambulante als klinische zorg. Ambulant als het kan, klinisch als het moet. In totaal hebben we circa 550 ambulante trajecten en 105 klinische plaatsen.

Expertisecentrum De Borg

Wier werkt in het expertisecentrum De Borg samen met de drie andere Nederlandse erkende SGLVG-behandelcentra: Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Binnen De Borg bundelen wij al onze expertise over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Kijk voor meer informatie op www.deborg.nl

Trainingscentrum Wier

Behandelcentrum Wier heeft een eigen trainingscentrum. We trainen en coachen teams die werkzaam zijn in de ggz, maatschappelijke opvang, verzorgingshuizen en beschermde woonvormen hoe zij kunnen omgaan met veiligheid, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Klik hier voor meer informatie over Trainingscentrum Wier.