Ambulant Centrum Utrecht
Locaties

Ambulant Centrum Utrecht

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Utrecht

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
Plan route

ACT Jeugd (team Eemland en Zuid Oost)

Distelvlinder 2

3734 BN Den Dolder

Plan route

ACT Jeugd (team Utrecht West, team Lekstroom)

Einsteinbaan 10

3439 NJ Nieuwegein

Plan route

Openingstijden receptie

  • Maandag 08:30-17:00
  • Dinsdag 08:30-20:00
  • Woensdag 08:30-17:00
  • Donderdag 08:30-17:00
  • Vrijdag 08:30-17.00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan vrijwillig of op verzoek van een verwijzer gestart worden. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Wachttijden en contact met aanmeldcoordinator

Jeugd:
– Poli Jeugd: 8 weken
030-2308866)

– ACT Jeugd (Lekstroom): 0 weken
06-10823915

– ACT Jeugd (Utrecht west) : 0 weken
06-10264441

– ACT Jeugd (Utrecht Stad): 8 weken, 06-12572472

– ACT Jeugd (Eemland/Zuidoost): 0 weken
06-22442081

(jong-) Volwassenen
– Kade 17 (en for. Onderzoek)
Contactpersoon: Mirjam van der Reijden (030-2308866)

– Forensisch FACT LVB/regio
Contactpersonen: Otto Has, Willem Olij en Caroline Vos (030-2308866)

SGLVG
Voor aanmeldingen bij ACT Wier, Poli Wier en FACT Wier graag mailen naar:
acaa-aanmeldingen@fivoor.nl

ACT Wier: 5 tot 6 mnd
Poli Wier: 14 weken
FACT Wier: graag contact

 

Praktische informatie

Downloads

Binnenkort zijn hier downloads voor deze locatie te vinden.

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Bij onze doelgroepen is altijd sprake van gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek. De gedragsproblemen kunnen naar binnen of naar buiten gericht zijn. Vaak zien wij grensoverschrijdend gedrag bij onze patiënten. Het Ambulant Centrum Utrecht is gespecialiseerd in agressie management. Iedereen met bovengenoemde problemen kan bij ons terecht, ongeacht leeftijd, IQ of strafrechtelijke maatregel. Wij bieden reguliere poliklinische zorg, maar ook bemoeizorg. Individueel, met het gezin en in groepen.

Ambulant Centrum Utrecht
Play

Ambulant Centrum Utrecht

In deze locatievideo is een impressie te zien van het Ambulant Centrum in Utrecht.

Een sterke focus op jeugd

Jongeren met psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met gedragsproblemen, verslaving of verstandelijke problematiek (lvb): dat is ons terrein. Niet alleen ligt daar onze kennis en ervaring; daar ligt ook onze overtuiging dat iedere jongere met zijn talenten en beperkingen recht heeft op perspectief op de verschillende levensgebieden.

Behandeling

In ons Ambulant Centrum beginnen we met een intakegesprek en een eventueel aanvullend onderzoek door een gz-psycholoog of psychiater. Daarmee willen we het probleem en de hulpvraag verder verduidelijken. De ambulante behandeling is vooral individueel gericht, omdat er grote verschillen zijn tussen de patiënten. Behandeling vindt zoveel mogelijk plaats bij ons op de locatie. Als het nodig is zoeken we iemand die bij ons in behandeling thuis op, of op een andere plek waar hij of zij verblijft. Natuurlijk doen we dit in afstemming met degene waar het om gaat. Er moet een goede reden zijn om de behandeling zo vorm te geven.

Gedrag wat niet mag

Bij de meeste patiënten richten we ons op het stoppen en voorkomen van onder andere agressieregulatie-problemen zoals huiselijk geweld, seksueel grensoverschrijdend gedrag of ander grensoverschrijdend gedrag zoals vermogensdelicten en brandstichting. Vaak is hierbij sprake van onderliggende of bijkomende problematiek zoals verslaving, een verstandelijke beperking, persoonlijkheidsproblematiek, psychose, ADHD of autisme spectrum stoornissen.

Patiënt aan het woord

Multidisciplinair team

We werken multidisciplinair, wat betekent dat veel verschillende disciplines (psychiaters, psychologen, dramatherapeuten, psychomotorische therapeuten, SPV’ers en casemanagers) met de patiënt samenwerken aan herstel. Daardoor zijn er veel verschillende vormen van therapie en ondersteuning beschikbaar. We kunnen ook helpen met praktische zaken als financiën en werk.

FACT

F-ACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het gaat hierbij om ambulante, wijkgerichte zorg: rehabilitatie, crisiszorg, behandeling en hulp bij herstel door verschillende mensen die in één team samenwerken, het F-ACT-team. De teams bieden, afhankelijk van de situatie van de patiënt, meer of minder intensieve zorg. Ook aan mensen die deze zorg mijden, maar wel nodig hebben. Hulpverleners sluiten zoveel mogelijk aan bij de vraag en mogelijkheden van patiënt, familie of belangrijke anderen.