Ambulant Centrum Utrecht – Jeugd
Locaties

Ambulant Centrum Utrecht – Jeugd

Zorg aan kinderen en jongeren (12-24 jaar)

Utrecht

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
Plan route

Wachttijden

Fivoor Jeugd Lekstroom -

  • Aanmelding 4 weken
  • Behandeling 3 weken

Fivoor Jeugd Utrecht Stad -

  • Aanmelding 3 weken
  • Behandeling 2 weken

Laatste update: 01/06/2024

Aanmelden

Downloads

Welkom bij de jeugdteams van Fivoor. Waarschijnlijk is dit voor jou weer een nieuwe stap in de wereld van de hulpverlening. We vertellen hier graag in het kort wat je van de jeugdzorg van Fivoor kunt verwachten.

Wat doen wij?

De jeugdteams van Fivoor bieden speciale en forensische zorg aan kinderen en jongeren tussen 12 jaar tot 24 jaar, waar het niet zo goed mee gaat. Forensische zorg krijg je als je iets hebt gedaan wat niet mag en waarvoor je bent opgepakt door de politie.

De zorg die we jou geven is “op maat gemaakt”, dat betekent dat we goed naar jou en jouw vraag aan ons kijken, zodat de behandeling die wij aanbieden goed bij jou past. Deze zorg kan poliklinisch zijn, dan kom je bij ons langs. Lukt het niet om bij ons langs te komen, dan komen wij naar jou toe (je krijgt dan bezoek van iemand van ons jeugdteam).

Waar en hoe bieden we deze zorg?

Fivoor Ambulant Jeugd Utrecht heeft drie regioteams. Deze regioteams geven poliklinische én ACT-zorg aan jongeren. Bij de poliklinische zorg kom je langs bij ons op locatie. Lukt dat niet, dan komt iemand uit het team naar jou toe.

ACT-zorg
ACT-zorg behandelen jongeren met psychische problematiek in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, school, sociale contacten, werken, financiën, etc.). Regelmatig is er sprake van een (dreigend) forensisch risico. Daarnaast zijn de jongeren vaak zorgmijdend, door eerdere teleurstellende ervaringen met hulpverlening en/of door de klachten die ze hebben. Het doel van ACT is om in de eigen omgeving van de jongere te motiveren, te behandelen of te ondersteunen. We werken daarbij intensief samen met de familie, de buurt en eventueel andere instanties, zoals de huisarts, school, de woningcoöperatie of de wijkagent.

Poliklinische zorg
Op drie locaties (Bilthoven, Utrecht en Nieuwegein) bieden wij behandeling aan jongeren, voornamelijk forensisch en LVB (jongeren met een laag IQ: zwakbegaafdheid en een lichte verstandelijke beperking), en hun gezinnen die wel naar kantoor kunnen komen. Deze behandeling kan bestaan uit diverse modules (zie behandelinterventies), diagnostiek en/of steunende structurerende gesprekken.

Roos (in behandeling):

Aan wie bieden we deze zorg?

De jeugdteams van Fivoor geven speciale en forensische zorg aan kinderen en jongeren tussen 12 jaar tot 24 jaar, waar het niet zo goed mee gaat. In het bijzonder geven wij zorg aan jongeren met een lichte verstandelijke beperking of met een forensische achtergrond.

Lichte verstandelijke beperking
Het team biedt speciale, poliklinische zorg voor kinderen en jongeren tussen 12 en 24 jaar, waarbij sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking en bijkomende psychische problematiek. Dit is een moeilijke combinatie, waarbij goed gekeken moet worden wat er aan de hand is. Als het nodig is helpen we ook bij het verbeteren van jouw gezinssituatie en/of school, werk, wonen en vrije tijd.

Forensische zorg
Het team biedt speciale, forensische en poliklinische zorg aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die in de problemen komen vanwege gedrag ‘dat niet mag’ en dat strafbaar is. Forensische zorg krijg je als je iets hebt gedaan wat niet mag en waardoor je opgepakt bent door de politie. Hiermee proberen wij je te helpen:  door de behandeling helpen wij je jouw gedrag te veranderen, zodat je niet meer in de problemen komt. Daarnaast helpen wij als het nodig is ook bij het verbeteren van jouw gezinssituatie en/of school, werk, wonen en vrije tijd.

Hoe doen we dat?

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw problemen en werken we op verschillende manieren aan het veranderen en het stoppen van deze problemen in jouw leven. De problemen kunnen samenhangen met psychische problemen die indien nodig met behulp van verschillende testen kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld ADHD, gedragsstoornissen, een licht verstandelijke beperking, autisme, angst, somberheid of je persoonlijkheidsontwikkeling). Probleemgedrag kan ook ontstaan door overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Je kan vrijwillig bij ons komen (bijvoorbeeld via de huisarts), maar je kan ook door justitie of de jeugdreclassering bij ons komen (dit is meer verplicht).

Wat gebeurt er dan?

Er kan met jou alleen gewerkt worden en met de mensen om jou heen. Vaak wordt er eerst gekeken wat de oorzaak van jouw klachten is. Vervolgens wordt er samen met jou gekeken hoe we deze klachten kunnen verhelpen. We vertellen je over je klachten zodat je beter snapt wat er met je aan de hand is, daarnaast gaan we onderzoeken welke trainingen en/of therapieën jou kunnen helpen.

Er zijn trainingen die je helpen anders om te gaan met agressie, boosheid of verdriet, zoals Agressie Regulatie op Maat. Er zijn ook therapieën die je helpen om alles wat er in jouw leven gebeurd is te verwerken, bijvoorbeeld EMDRschematherapie, en systeemtherapie. Bij verschillende therapieën ben je niet alleen aan het praten, maar juist dingen aan het doen. Zo zijn er therapieën waarbij je gaat sporten (psychomotorische therapierunningtherapie), met je handen bezig bent (beeldende vaktherapie) of situaties na gaat spelen (dramatherapie).

Verder begeleiden we je ook bij de invulling van je dag zoals werken of naar school gaan, en als het nodig is bieden we hulp bij financiële problemen en/of bij het vinden van een goede woonplek.

Overzicht behandelingen Jeugd

Bart (vader):