Ambulant Centrum Utrecht – Jeugd
Locaties

Ambulant Centrum Utrecht – Jeugd

Zorg aan kinderen en jongeren (12-24 jaar)

Utrecht

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
Plan route

Bezoeklocaties

ACT Jeugd Eemland Zuid-Oost/West
Eikenpage 2
3734 AC Den Dolder

Einsteinbaan 10
3439 NJ Nieuwegein

06 – 224 420 81

ACT Jeugd Lekstroom 
Einsteinbaan 10
3439 NJ Nieuwegein
06 – 108 239 15

ACT Jeugd Utrecht
Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
06 – 125 724 72

Kade Jeugd
Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
030 – 230 88 66

Wier Jeugd
Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
030 – 230 88 66

Heb je een klacht?
Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locaties zijn rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij.

Wachttijden

Ambulant Centrum Utrecht Lekstroom - Jeugd

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Ambulant Centrum Utrecht West - Jeugd

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Ambulant Centrum Utrecht Zuid Oost - Jeugd

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Ambulant Centrum Utrecht Poli Jeugd - Jeugd

  • Aanmelding 7 weken
  • Behandeling 6 weken

Ambulant Centrum Utrecht Stad - Jeugd

  • Aanmelding 3 weken
  • Behandeling 2 weken

Laatste update: 01/11/2022

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan vrijwillig of op verzoek van een verwijzer gestart worden. De aanmelding van een patiënt bij het Ambulant Centrum vindt plaats via een verwijzing. De verwijzer vult het digitale aanmeldformulier in op het aanmeldportal. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein. Voor justitie is het mogelijk om aan te melden via IFZO.

Downloads

Welkom bij de jeugdteams van Fivoor. Waarschijnlijk is dit voor jou weer een nieuwe stap in de wereld van de hulpverlening. We vertellen hier graag in het kort wat je van de jeugdzorg van Fivoor kunt verwachten.

Wat doen wij?

De jeugdteams van Fivoor bieden speciale en forensische zorg aan kinderen en jongeren tussen 12 jaar tot 24 jaar, waar het niet zo goed mee gaat. Forensische zorg krijg je als je iets hebt gedaan wat niet mag en waarvoor je bent opgepakt voor de politie.

De zorg die we jou geven is zorg die “op maat gesneden is”, dat betekent dat we goed naar jou en jouw vraag aan ons kijken, zodat de behandeling die wij aanbieden goed bij jou past. We kijken hier eerst goed naar, voordat we aan de slag gaan.

Deze zorg kan poliklinisch zijn, dan kom je bij ons langs. Lukt het niet om bij ons langs te komen, dan komen wij naar jou toe (je krijgt dan bezoek van iemand van ons ACT team, dit kan als je 12 jaar of ouder bent. Wat een ACT team is leggen we hieronder uit).

Waar en hoe bieden we deze zorg?

ACT staat voor Assertive Community Treatment (assertieve gemeenschappelijke behandeling). Wat dat is leggen we graag uit: jouw behandelaar of begeleider komt naar jou toe, bijvoorbeeld naar jouw huis. Ook wordt je omgeving betrokken bij jouw behandeling, bijvoorbeeld je ouders/verzorgers, familie of school. We geven deze zorg als je tussen de 12 en 24 jaar bent.

Onze ACT Jeugdteams:

  • Eemland (groen) / Zuid-Oost (paars) / West (grijs)
  • Lekstroom (geel)
  • Utrecht Stad (blauw)

Roze is geen gemeente die wij behandeling bieden.

Poli Wier Jeugd en Poli Kade Jeugd

Wier Jeugd

Wier Jeugd biedt speciale, poliklinische zorg voor kinderen en jongeren tussen 12 en 24 jaar, waarbij sprake is van een (lichte) verstandelijke beperking en bijkomende psychische problematiek. Dit is een moeilijke combinatie, waarbij goed gekeken moet worden wat er aan de hand is. Als het nodig is helpen we ook bij het verbeteren van jouw gezinssituatie en/of school, werk, wonen en vrije tijd.

Kade Jeugd

Kade Jeugd biedt speciale, forensische en poliklinische zorg aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die in de problemen komen vanwege gedrag ‘dat niet mag’ en dat strafbaar is. Forensische zorg krijg je als je iets hebt gedaan wat niet mag en waardoor je opgepakt bent door de politie. Hiermee proberen wij je te helpen:  door de behandeling helpen wij je jouw gedrag te veranderen, zodat je niet meer in de problemen komt. Daarnaast helpen wij als het nodig is ook bij het verbeteren van jouw gezinssituatie en/of school, werk, wonen en vrije tijd.

Hoe doen we dat?

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw problemen en werken we op verschillende manieren aan het veranderen en het stoppen van deze problemen in jouw leven. De problemen kunnen samenhangen met psychische problemen die indien nodig met behulp van verschillende testen kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld ADHD, gedragsstoornissen, een licht verstandelijke beperking, autisme, angst, somberheid of je persoonlijkheidsontwikkeling). Probleemgedrag kan ook ontstaan door overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Je kan vrijwillig bij ons komen (bijvoorbeeld via de huisarts), maar je kan ook door justitie of de jeugdreclassering bij ons komen (dit is meer verplicht).

Roos (in behandeling):

Wat gebeurt er dan?

Er kan met jou alleen gewerkt worden en met de mensen om jou heen. Vaak wordt er eerst gekeken wat de oorzaak van jouw klachten is. Vervolgens wordt er samen met jou gekeken hoe we deze klachten kunnen verhelpen. We vertellen je over je klachten zodat je beter snapt wat er met je aan de hand is, daarnaast gaan we onderzoeken welke trainingen en/of therapieën jou kunnen helpen.

Er zijn trainingen die je helpen anders om te gaan met agressie, boosheid of verdriet, zoals AgressieRegulatie op Maat of Yoga. Er zijn ook therapieën die je helpen om alles wat er in jouw leven gebeurd is te verwerken, bijvoorbeeld EMDRschematherapie, en systeemtherapie. Bij verschillende therapieën ben je niet alleen aan het praten, maar juist dingen aan het doen. Zo zijn er therapieën waarbij je gaat sporten (psychomotorische therapierunningtherapie), met je handen bezig bent (beeldende vaktherapie) of situaties na gaat spelen (dramatherapie).

Verder begeleiden we je ook bij de invulling van je dag zoals werken of naar school gaan, en als het nodig is bieden we hulp bij financiële problemen en/of bij het vinden van een goede woonplek.

Bart (vader):