Dramatherapie Jeugd
Behandeling / Begeleiding

Dramatherapie Jeugd

Soms is het lastig om te praten over wat er in je omgaat of anderen te vertellen over je problemen. Bij dramatherapie gebruiken we daarom ook andere manieren en vormen om uit te drukken wat je denkt, vindt of voelt. Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op allerlei soorten problemen en is een hulpmiddel om iets wat niet lekker loopt weer op gang te brengen.

Zo kun je een situatie waarin je bijvoorbeeld ruzie gehad hebt even ‘terugspoelen’ en rustig bekijken hoe je je van binnen voelde en wat daarvan van buiten te zien was. Ook kun je nadenken over hoe je het liever anders zou willen doen en dit uitproberen om te checken of je je dan anders voelt. Zo kun je meer grip krijgen op je eigen gedachten en gevoelens.

Hoe werkt dramatherapie?

Door iets te gaan doen in therapie kun je ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, improvisatiespel, theaterteksten, zelf regisseren, uitbeelden, gedichten maken, tekenen, knutselen en decors bouwen. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden en we gaan samen op zoek naar wat bij jou past. Je hoeft daarom niet te kunnen acteren, maar gaat samen met de therapeut op zoek naar waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je die kan inzetten om je uitdagingen te tackelen. Dramatherapie is mogelijk om individueel te doen, in een groep of met je (gezins-)systeem.

Voor wie is dramatherapie?

Bij de volgende probleemgebieden kan dramatherapie passend zijn:

 • Weinig zelfvertrouwen
 • Moeite in het aangeven van grenzen of het aanvoelen van grenzen
 • Moeite in het weerbaar opstellen
 • Negatief zelfbeeld
 • Ontwikkelings- en gedragsstoornissen
 • Verdriet (rouwverwerking)
 • Traumaverwerking
 • Omgang met boosheid
 • Impulsiviteit
 • Overmatige angsten en fobieën
 • Faalangst
 • Moeite met het uiten of reguleren van emoties
 • Moeite met het herkennen van emoties (bij zichzelf en/of anderen)
 • Problemen in de omgang met leeftijdsgenootjes of volwassen
 • Moeite met veranderingen

Ervaringsverhaal cliënt dramatherapie

Lees hier het ervaringsverhaal van een cliënt die dramatherapie heeft gevolgd.

Vaktherapie bij Fivoor

Dramatherapie valt onder Vaktherapie. Vaktherapie bestaat uit verschillende soorten therapieën: beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie (ook voor jeugd). Al deze therapieën worden bij Fivoor gegeven.