Psychomotorische therapie (PMT) Jeugd
Behandeling / Begeleiding

Psychomotorische therapie (PMT) Jeugd

Psychomotorische Therapie (de afkorting is PMT) is een behandelvorm die kan helpen als je door bepaalde problemen bent vastgelopen in je leven. De therapeut bekijkt hoe je reageert op bepaalde situaties of hoe je je ergens over voelt. Als het nodig is werk je samen met de therapeut aan veranderingen in jouw reactie of gevoelens. Dit doet de therapeut onder andere met beweging.

PMT is een andere vorm van therapie: het gaat meer om bewegen dan om praten.

Hoe werkt PMT?

Bij deze therapie wordt eigenlijk weinig gepraat. Vooral het doen en ervaren zijn belangrijk. Door middel van bewegings- en spelvormen (bijvoorbeeld boksen, wandelen of een balspel) werk je samen met de therapeut aan je problemen. Ook kan de therapeut of lichaamsgerichte oefeningen inzetten (bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen). Zo leer je je eigen gevoelens, gedrag en signalen van je lichaam kennen, begrijpen én je kan oefenen met nieuw gedrag.

Voor wie is PMT?

PMT kan bij verschillende problemen/vragen ingezet worden, bijvoorbeeld:

  • Starten met bewegen;
  • Gemotiveerd raken voor een vervolgbehandeling;
  • Leren om je grenzen aan te geven of je grenzen aan te voelen;
  • Leren om je weerbaar op te stellen;
  • Leren omgaan met gevoelens van agressie of andere emoties.

Je kan de therapie alleen volgen, maar ook samen met je ouders of verzorgers.

PMT kan helpen als je

  • Als je licht verstandelijk beperkt bent en je hebt gedrags- en/of psychische problemen;
  • Als je in aanraking bent geweest met justitie en je hebt daarbij ook psychische problemen;
  • Als je psychische problemen hebt maar je wil niet geholpen worden of er niet zelf aan werken.

Ervaringsverhaal cliënt PMT

Lees hier het ervaringsverhaal van een cliënt die psychomotorische therapie heeft gevolgd.

Waar wordt PMT jeugd gegeven?

Op de jeugdpoli van Ambulant Centrum Utrecht van Fivoor werken er meerdere psychomotorisch therapeuten. Je kan therapie volgen op dit ambulant centrum in Utrecht, maar ook op school of thuis.