Psychomotorische therapie (PMT)
Behandeling / Begeleiding

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een professionele behandelingsvorm voor mensen met psychosociale problemen, waarbij gewerkt wordt met interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties. Het doel van PMT is verandering tot stand brengen of ten minste daar een bijdrage aan leveren en daarmee psychosociale of psychiatrische problematiek te verminderen. PMT onderscheidt zich van andere therapievormen door het middel dat ze hanteert: het bewegen en de lichamelijkheid.

Vormen van PMT

PMT-ers werken om deze reden veelal in een (kleine) gymzaal/PMT ruimte, maar ook in het zwembad of buiten. Er wordt gebruik gemaakt van zeer veel verschillende vormen, die als volgt worden ingedeeld:

  • Vormen vanuit de bewegingscultuur, zoals sport en spel (van het rollen met een bal tot bijv. racketspelen), turnen (springen, balanceren), zwemmen, stoeien, zelfverdediging, dans en bewegingsexpressie, hardlopen, klimmen fitness etc.
  • Vormen uit de lichaamservaringscultuur, zoals ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen, sensory-awareness, massage, bio-energetica, etc.

Deze vormen hebben geen vanzelfsprekende, intrinsieke betekenis. Het therapeutische proces komt niet op gang door het doen van de activiteiten op zichzelf, maar door de wijze van aanbieden door de PMT-er, de betekenis die de cliënt geeft aan de aangeboden activiteiten en de interventies door de therapeut.

Binnen de specifieke bewegingssituaties krijgen de cliënten zo de gelegenheid voor het opdoen van andere, misschien nieuwe ervaringen, vaardigheden of inzichten.

Achtergrond

De relatie die binnen de PMT wordt gelegd tussen het psychosociaal functioneren enerzijds en het bewegen en de lichamelijkheid anderzijds komt voort uit de holistische mensvisie.

Binnen deze visie zijn beide, de psyche en het bewegen/de lichamelijkheid, niet van elkaar te scheiden. Met andere woorden: de mens is een geheel van denken, voelen, handelen, houding en beweging. Wanneer men bijvoorbeeld gestrest is, is dit zichtbaar in de houding en de wijze van bewegen. Men beweegt bijvoorbeeld gespannen, onrustig of gehaast.

Er kan ook andersom geredeneerd worden. Door mensen bepaalde ervaringen op te laten doen, kan de psyche beïnvloed worden. Wanneer iemand bijvoorbeeld het gestreste lichaam door middel van massage ontspant, kan hij of zij zich soms beter gaan voelen, adequater handelen en helderder denken.

De PMT-er zal zijn cliënt beter moeten leren kennen. Pas wanneer hij in meerdere situaties eenzelfde beeld tegen komt, kan hij vanuit het bewegen en de lichamelijkheid iets zeggen over de psychische kant van de betreffende persoon. Hierna zal hij zorgvuldig uit moeten zoeken met welke ervaringen hij de cliënt kan helpen bij zijn probleem.

Behandeling bij Fivoor

Binnen Fivoor zijn drie psychomotorisch therapeuten werkzaam met elk een eigen expertisegebied. Je kunt dan denken aan PMT behandelingen gericht op klachten die veel voorkomen bij cliënten met een licht verstandelijke beperking, cliënten met een forensische titel en jongere cliënten in zorg, die nog niet in staat zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor hun behandeling. Hierbij worden behandelingen aangeboden op de poli maar ook in de omgeving (op school of thuis) van de cliënt.  Door het behandelaanbod op deze manier vorm te geven zijn we in staat een groot gedeelte van de cliënten die in zorg zijn bij Fivoor te bereiken.

Behandeltrajecten zijn er voor kinderen en volwassenen en kunnen kortdurend en/of langdurig worden ingezet. Hierbij worden de doelen altijd gezamenlijk tussentijds geëvalueerd. Tijdens deze evaluaties is er altijd ruimte de behandeling bij te stellen en met goedkeuring van de cliënt worden ook verwijzers op de hoogte gebracht van de vorderingen.