Psychomotorische therapie (PMT)
Behandeling / Begeleiding

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een professionele behandelvorm voor mensen die door hun psychosociale- en/of psychiatrische problemen zijn vastgelopen in hun dagelijks leven. Er wordt doelgericht gewerkt aan de hand van interventies op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties. Het doel is verandering tot stand brengen of daaraan een bijdrage leveren en daarmee de psychosociale en/of psychiatrische problematiek te verminderen. PMT onderscheidt zich van andere therapievormen door het middel dat ze hanteert: het bewegen en de lichamelijkheid.

Hoe werkt PMT?

Het is een non-verbale therapievorm waarbij doen en ervaren centraal staan. Door middel van sport- en spelvormen of lichaamsgerichte werkvormen kan er laagdrempelig aan de problematiek van de cliënt gewerkt worden. Al doende leert de cliënt zijn of haar lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen en kan er geëxperimenteerd worden met nieuw gedrag.

Deze vormen hebben geen vanzelfsprekende, intrinsieke betekenis. Het therapeutische proces komt niet op gang door het doen van de activiteiten op zichzelf, maar door de wijze van aanbieden door de PMT-er, de betekenis die de cliënt geeft aan de aangeboden activiteiten en de interventies door de therapeut.

Binnen de specifieke bewegingssituaties krijgen de cliënten zo de gelegenheid voor het opdoen van andere, misschien nieuwe ervaringen, vaardigheden of inzichten.

Wanneer kan PMT ingezet worden?

PMT kan bij verschillende probleemgebieden ingezet worden. Veelvoorkomende hulpvragen zijn: bijdrage leveren aan diagnostiek, bewegingsactivering en motiveren voor vervolgbehandeling, leren omgaan met grenzen, weerbaarheid vergroten en agressie- en emotieregulatie. Daarnaast kan PMT ook ingezet worden gericht op systeembehandeling.

Wat bieden wij?

Op het ambulant centrum van Fivoor zijn er meerdere psychomotorisch therapeuten werkzaam met ieder hun eigen expertisegebied. Er wordt zowel therapie geboden op het Ambulant Centrum Utrecht als op locatie (op school of thuis). PMT is beschikbaar voor alle doelgroepen (volwassenen en jeugd) van het ACU.

Te denken valt aan:

  • Cliënten met een forensische achtergrond / justitieel kader
  • Cliënten met LVB in combinatie met gedrags- en psychiatrische problemen
  • Cliënten met psychiatrische problematiek die zorgmijdend zijn

Ervaringsverhaal cliënt PMT

Lees hier het ervaringsverhaal van een cliënt die psychomotische therapie heeft gevolgd.

Vaktherapie bij Fivoor

Psychomotorische therapie valt onder Vaktherapie. Vaktherapie bestaat uit verschillende soorten therapieën: beeldende therapie, dramatherapie (ook voor jeugd), muziektherapie en psychomotorische therapie (ook voor jeugd). Al deze therapieën worden bij Fivoor gegeven.