Dramatherapie Volwassenen
Behandeling / Begeleiding

Dramatherapie Volwassenen

Praten over problemen kan moeilijk zijn. Soms lukt het niet om gevoelens met woorden uit te drukken. Of het lukt niet om daadwerkelijk iets aan gevoel te veranderen. In beide situaties kan dramatherapie helpen. Deze behandelvorm richt zich op allerlei soorten problemen en is een hulpmiddel om iets wat niet lekker loopt weer op gang te brengen. Hierin gebruiken we ook andere manieren en vormen dan het gesprek om gedachten en gevoelens uit te drukken.

Dramatherapie is een therapievorm waarbij drama- en theaterwerkvormen worden ingezet met het doel om veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen. Dramatherapie heeft te maken met expressie, het jezelf uitdrukken, met het vormgeven en verwerken van gebeurtenissen. Er wordt binnen dramatherapie een beroep gedaan op de directe relatie tussen denken, voelen en handelen.

Hoe werkt dramatherapie?

In het raakvlak waarin spel en werkelijkheid, rol en persoon elkaar ontmoeten kan de speler ervaringen opdoen en is er mogelijkheid tot reflectie. De manier waarop de cliënt met zichzelf en met de ander omgaat is vaak een centraal gegeven binnen dramatherapie.

Individueel of in groepsverband?

Dramatherapie kan ingezet worden bij cliënten die kampen met sociale- of emotionele problemen, een traumatische ervaring achter de rug hebben of waarbij behoefte is aan een duidelijker beeld van het probleem. Ook als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag kan er middels dramatherapie onderzocht worden hoe de omgang met grenzen en anderen verbeterd kan worden. Dramatherapie is mogelijk om individueel te doen, in een groep of met het (gezins-)systeem.

Ervaringsverhaal cliënt dramatherapie

Lees hier het ervaringsverhaal van een cliënt die dramatherapie heeft gevolgd.

Voor wie is dramatherapie?

Bij de volgende probleemgebieden kan dramatherapie geïndiceerd worden:

 • Ontwikkelings- en gedragsstoornissen
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Moeite in het aangeven van grenzen of het aanvoelen van grenzen
 • Moeite in het weerbaar opstellen
 • Negatief zelfbeeld
 • Verdriet (rouwverwerking)
 • Traumaverwerking
 • Agressie
 • Impulsiviteit
 • Angsten en fobieën
 • Faalangst
 • Moeite met het uiten of reguleren van emoties
 • Moeite met het herkennen van emoties (bij zichzelf en/of anderen)
 • Problemen in de omgang anderen