Beeldende vaktherapie
Behandeling / Begeleiding

Beeldende vaktherapie

Vaktherapie beeldend biedt handvatten voor het omgaan met gevoelens en gedachten. Tijdens de therapie doe je oefeningen of maak je werkstukken. Terwijl je bezig bent, oefen je met emoties of gedrag. Ook kan beeldende therapie helpen om minder te piekeren. Uiteindelijk is het doel dat iemand zich in het dagelijks leven prettiger gaat voelen.

Bij het woord ‘therapie’ wordt vaak gedacht aan praten. Beeldende vaktherapie is een vorm van therapie waarbij minder wordt gepraat, maar waar je juist bezig bent. Hierbij wordt gewerkt met beeldende materialen, zoals tekenen, schilderen, speksteen en klei. Tijdens het werken met deze beeldende materialen kunnen er verschillende gedachtes en gevoelens opkomen. Die kun je vervolgens op een veilige manier, samen met de therapeut, bekijken en onderzoeken. Je kunt ook gedachtes en gevoelens die je hebt in het dagelijks leven laten zien, zonder daar woorden voor te hoeven gebruiken. En soms gaat de therapie over andere dingen. Dan kijken we bijvoorbeeld naar situaties die je (vaak) meemaakt, of naar hoe je om kunt gaan met andere mensen.

Voor wie is beeldende vaktherapie?

Voor iedereen kan beeldende therapie helpen. Belangrijk is dat iemand werkt aan zijn doel op een manier die bij hem past. Wat iemand maakt hoeft zeker niet ‘mooi’ te zijn. Bij beeldende therapie letten we juist meer op wat iemand ervaart terwijl hij aan het werken is.

Doelen waar vaker aan gewerkt wordt bij beeldende therapie zijn:

  • Meer zelfvertrouwen krijgen
  • Beter je grenzen aan kunnen geven
  • Leren om te gaan met gevoelens van rouw en/of verdriet
  • Je gevoelens beter leren kennen (en soms ook beter leren controleren)
  • Nare herinneringen leren verwerken
  • Verminderen van angsten
  • Omgaan met stress, piekeren en spanningen
  • Het werken aan een positiever zelfbeeld
  • Door het maken van een levenslijn een beter beeld krijgen van jouw verleden

Hoe gaat een traject?

Meestal volgt iemand beeldende therapie alleen. Het kan ook zijn dat therapie in een groep beter werkt. Een groepstherapie heeft een thema en duurt een vast aantal keer. De groepsgenoten hebben hetzelfde doel en herkennen vaak veel bij elkaar. Therapie met bijvoorbeeld de partner, het gezin of de ouders is ook mogelijk. De therapie wordt aangepast aan iemand zijn situatie en behoeften. Daar kijken we samen naar.

Vaktherapie bij Fivoor

Vaktherapie bestaat uit verschillende soorten therapieën: beeldende therapie, dramatherapie (ook voor jeugd), muziektherapie en psychomotorische therapie (ook voor jeugd). Al deze therapieën worden bij Fivoor gegeven. Wil jij op deze manier mensen helpen bij Fivoor? Op de pagina over Behandelaren & therapeuten lees je er meer over.