Runningtherapie
Behandeling / Begeleiding

Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop of andere soort looptraining onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten.

Wat is runningtherapie?

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop of andere soort looptraining onder begeleiding van een runningtherapeut. Het is een aanvullende behandelvorm voor mensen met (psychische) klachten; hierbij valt te denken aan angstklachten, depressie, stress, slaapproblemen of een verminderde lichamelijke conditie. Runningtherapie kan worden gezien als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds, en deelname aan reguliere sport-/beweegactiviteiten anderzijds. Door middel van runningtherapie kan je onder andere succeservaringen opdoen, je conditie verbeteren, grenzen verleggen, actiever worden, beter gaan slapen en meer rust in je hoofd ervaren.

Voor wie is runningtherapie?

Deze therapie kan ingezet worden bij mensen die het moeilijk vinden om op eigen kracht tot bewegen te komen. Runningtherapie kan worden ingezet als stap tussen niet bewegen en dit zelfstandig, al dan niet in een groep, op te pakken. Je hoeft geen ervaring met hardlopen te hebben om hieraan deel te kunnen nemen. Runningtherapie is een non-verbale therapie en kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er wordt altijd gestart met een intake waarin onder meer gekeken wordt naar iemands sportverleden en actuele hulpvraag. Deze informatie wordt verwerkt in een plan. Hierna wordt er overgegaan op het daadwerkelijke (hard)lopen. Alle trainingen worden op maat aangeboden en halverwege het traject geëvalueerd. Na 12 trainingen vindt de eindevaluatie plaats en kan er indien gewenst nog een verlenging plaatsvinden.

Wie biedt runningtherapie aan?

Runningtherapie wordt binnen Fivoor Ambulant Centrum aangeboden door een gecertificeerd runningtherapeut. De trainingen vinden plaats op een locatie die samen met de deelnemer wordt bepaald. Dichtbij huis wordt als het meest wenselijk bevonden aangezien dit drempelverlagend werkt voor het (zelfstandig) gaan hardlopen.