Ambulant Centrum Tilburg
Locaties

Ambulant Centrum Tilburg

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Tilburg

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Alleenhouderstraat 25
5041 LC Tilburg
Plan route

Openingstijden kantoor/receptie

  • Maandag 08:30–17:00
  • Dinsdag 08:30–17:00
  • Woensdag 08:30–17:00
  • Donderdag 08:30–17:00
  • Vrijdag 08:30–17:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Wachttijden

Ambulant Centrum Tilburg -

  • Aanmelding 8 weken
  • Behandeling 3 weken

Laatste update: 01/10/2021

Aanmelden

Aanmelden

De aanmelding van een patiënt bij het Ambulant Centrum vindt plaats via een verwijzing van huisarts, specialist, een andere hulpverlener, politie of  justitie (IFZO). De verwijzer vult het digitale aanmeldformulier in op het aanmeldportal. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein.

Downloads

Download informatiekaarten

Ambulant Centrum Tilburg

Bij Ambulant Centrum Tilburg hebben we jarenlange ervaring in de forensische psychiatrie. We behandelen mensen met een persoonlijkheidsstoornis of andere psychiatrische stoornis met grensoverschrijdend gedrag, met als doel een veiligere samenleving. Uitgangspunt is dat deze mensen meer volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze polikliniek is een tweedelijns zorginstelling/specialistische GGZ. Wij hebben geen deeltijdbehandeling en geen opnamemogelijkheden.

Bij het Ambulant Centrum Tilburg kan men zich vrijwillig laten verwijzen door de (huis)arts of kunnen mensen binnen een juridisch kader in behandeling komen via de reclassering. Op onze locatie in Tilburg is alleen poliklinische behandeling mogelijk.

Ambulant Centrum Tilburg
Play

Ambulant Centrum Tilburg

Bekijk in deze locatiefilm de locaties Dordrecht, Breda en Tilburg.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod van het Ambulant Centrum Tilburg is bedoeld voor mensen die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, bijvoorbeeld ten gevolge van agressief gedrag of grensoverschrijdend seksueel gedrag. De behandelingen zijn gericht op het verminderen van ‘gedrag dat niet mag’ bij:
Persoonlijkheidsproblematiek
Trauma gerelateerde problematiek
• Ontwikkelingsstoornissen (ADHD/Autisme)

Vaak is er sprake van andere bijkomende psychiatrische problematiek.

Quote van een patiënt

Contra-indicaties locatie Tilburg

• Primair ernstig psychiatrische aandoeningen zoals psychotische stoornissen, ernstige stemmings- en crisisgevoelige stoornissen
• Primaire verslavingsproblematiek
• Ernstige verstandelijke beperking

Behandelvormen

Wij bieden verschillende behandelvormen aan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een behandelvorm gekozen. Behandeling kan bestaan uit individuele therapie, systeemtherapie (bijvoorbeeld partner/relatietherapie), groepstherapie, ondersteuning door middel van maatschappelijk werk (bijvoorbeeld hulp bij financiën) en medicatie. Vaak bestaat de behandeling uit een combinatie van deze behandelvormen.

Behandeltraject

Na aanmelding wordt iemand uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken of behandeling bij ons mogelijk is en wordt een voorlopig behandeltraject uitgezet. Om het risico op delictgedrag goed in kaart te brengen, wordt bij de start van de behandeling een risicotaxatie en delictanalyse afgenomen, welke uitgangspunten vormen voor de behandeling. Indien nodig vindt psychodiagnostisch onderzoek plaats. Het kan zijn dat er een wachttijd is voordat de behandeling kan opstarten.