Ambulant Centrum Tilburg
Locaties

Ambulant Centrum Tilburg

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Tilburg

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Alleenhouderstraat 25
5041 LC Tilburg
Plan route

Openingstijden kantoor/receptie

  • Maandag 08:30–17:00
  • Dinsdag 08:30–17:00
  • Woensdag 08:30–17:00
  • Donderdag 08:30–17:00
  • Vrijdag 08:30–17:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan vrijwillig of op verzoek van een verwijzer gestart worden. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein.

Wachttijden

De aanmeldingswachttijd voor deze locatie bedraagt op dit moment 9 weken. De behandelingswachttijd is 5 weken. Op dit moment vinden er geen jeugdintakes plaats.

Laatste update: 1 augustus 2020

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Bij Ambulant Centrum Tilburg hebben we jarenlange ervaring in de forensische psychiatrie. We behandelen mensen met een persoonlijkheidsstoornis of andere psychiatrische stoornis met grensoverschrijdend gedrag, met als doel een veiligere samenleving. Uitgangspunt is dat deze mensen meer volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze polikliniek is een tweedelijns zorginstelling/specialistische GGZ. Wij hebben geen deeltijdbehandeling en geen opnamemogelijkheden.

Bij het Ambulant Centrum Tilburg kan men zich vrijwillig laten verwijzen door de (huis)arts of kunnen mensen binnen een juridisch kader in behandeling komen via de reclassering. Op onze locatie in Tilburg is alleen poliklinische behandeling mogelijk.

Ambulant Centrum Tilburg
Play

Ambulant Centrum Tilburg

Bekijk in deze locatiefilm de locaties Dordrecht, Breda en Tilburg.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod van het Ambulant Centrum Tilburg is bedoeld voor mensen die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie, bijvoorbeeld ten gevolge van agressief gedrag of grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het behandelaanbod is gericht op het verminderen van delictgedrag bij:
Persoonlijkheidsproblematiek
Trauma gerelateerde problematiek
• Ontwikkelingsstoornissen (ADHD/Autisme)

Vaak is er sprake van andere bijkomende psychiatrische problematiek.

Quote van een patiënt

Contra-indicaties locatie Tilburg

• Primair ernstig psychiatrische aandoeningen zoals psychotische stoornissen, ernstige stemmings- en crisisgevoelige stoornissen
• Primaire verslavingsproblematiek
• Ernstige verstandelijke beperking

Behandelvormen

Wij bieden verschillende behandelvormen aan. Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt een behandelvorm gekozen. Behandeling kan bestaan uit individuele therapie, systeemtherapie (bijvoorbeeld partner/relatietherapie), groepstherapie, ondersteuning door middel van maatschappelijk werk (bijvoorbeeld hulp bij financiën) en medicatie. Vaak bestaat de behandeling uit een combinatie van deze behandelvormen.

Behandeltraject

Na aanmelding wordt iemand uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken of behandeling bij ons mogelijk is en wordt een voorlopig behandeltraject uitgezet. Om het risico op delictgedrag goed in kaart te brengen, wordt bij de start van de behandeling een risicotaxatie en delictanalyse afgenomen, welke uitgangspunten vormen voor de behandeling. Indien nodig vindt psychodiagnostisch onderzoek plaats. Het kan zijn dat er een wachttijd is voordat de behandeling kan opstarten.