Jeugd en criminaliteit
Problematiek

Jeugd en criminaliteit

Bij Fivoor worden jongeren tussen de 12 en 23 jaar behandeld die kampen met een combinatie van psychische- en gedragsproblemen en (dreigend) crimineel gedrag, oftewel forensische problematiek. De aanpak hiervan vraagt om de juiste combinatie van begrip, begeleiding, medische zorg en straf.

Meerdere stoornissen

Binnen deze groep bevinden zich ook jongeren die meer dan één stoornis hebben. Er is dan sprake van comorbiditeit. Bekende combinaties van stoornissen zijn het samengaan van ADHD, autisme of gedragsstoornissen met middelenmisbruik, angststoornissen (waaronder posttraumatische problematiek) of een depressie. De specifieke combinatie van een psychische stoornis met gedragsproblemen die leidt tot het plegen van een misdrijf, is zeer ingewikkeld.  Dit vraagt een heldere analyse van zowel psychiatrische aspecten als de forensische en justitiële kanten van het gedrag.

Verminderen van risico’s

Het vakgebied van de forensische psychiatrie bevindt zich op het snijvlak van reguliere geestelijke gezondheidszorg en justitie.  Binnen de forensisch psychiatrische behandeling is het doel van de behandeling het verminderen van het risico op een delict of het risico op agressief of gewelddadig gedrag. In ons zorgaanbod staat naast de psychiatrische stoornis het gepleegde delict (of het risico op agressief of gewelddadig gedrag) centraal.