Behandeling bij een Ambulant Centrum
Behandeling / Begeleiding

Behandeling bij een Ambulant Centrum

Fivoor Ambulant biedt behandeling aan cliënten vanaf 12 jaar (jongeren en volwassenen) die een combinatie hebben van psychische problemen én een forensisch risico.

We behandelen cliënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. We hebben alles in huis om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op herhaling te beperken.

Psychische problemen

Onder psychische problemen verstaan wij, naast de bekendere psychische stoornissen, óók: gedragsproblemen, neurobiologische ontwikkelingspathologie (laag IQ, ADHD, ASS etc.) en verslaving.

Forensisch risico

Onder forensisch risico verstaan wij: een duidelijk verhoogde kans om terug te vallen of voor de eerste keer te vervallen in gedrag dat schadelijk is voor anderen (delictgedrag). Forensisch risico wordt soms verward met het hebben van een justitiële maatregel met behandelverplichting, maar dit klopt niet. Een forensisch risico gaat over gedrag, niet over wie de behandeling financiert. Fivoor Ambulant is gespecialiseerd in de combinatie van ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) én een forensisch risico. EPA en responsiviteitsproblematiek gaan vaak samen. Fivoor Ambulant is vanwege haar EPA specialisatie daarom gespecialiseerd in responsiviteitsproblematiek.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod is gebaseerd op de principes van het Good Lives Model (GLM) en het Risk-Need-Responsivity-model (RNR). Het RNR-model en het GLM zijn beide zorgvuldig ontwikkelde interventiemethoden.

Good Lives Model

Het Good Lives Model (GLM) kijkt naar onderliggende drijfveren van strafbaar gedrag. Het doel is de cliënt duurzame manieren aan te leren om diverse basisbehoeften (o.a. zelfbeschikking, innerlijke rust en kennis) te bereiken, waardoor de noodzaak om dit op een schadelijke of strafbare manier te doen afneemt. Dit kan door iemand vaardigheden te leren en al aanwezige kwaliteiten (sterke kanten) verder te ontwikkelen.

RNR Model

Het RNR model is gebaseerd op de volgende principes:

  • Risk: De hoogte van het risico op delictgedrag bepaalt de intensiteit van de behandeling.
  • Needs: De behandeling is gericht op de criminogene behoeften, vaak de dynamische risicofactoren genoemd.
  • Responsivity: De behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt.

Sommige cliënten hebben meer dan gemiddeld moeite om te profiteren van een behandeling. Dit noemen we responsiviteitsproblematiek. Cliënten met deze problematiek hebben vaak geen eigen hulpvraag en weinig zicht op wat met hen aan de hand is. Hun vermogen om een behandelrelatie aan te gaan is beperkt, of ze leren heel langzaam van ervaringen. Een standaard behandelaanpak (protocol) werkt vaak niet. In het behandelaanbod hebben we daarom niet alleen aandacht voor de psychische problematiek, maar we sluiten ook aan bij de leerstijl en mogelijkheden van de cliënt. Daarom bieden wij maatwerk.

Locaties

De ambulante centra van Fivoor zijn gevestigd op diverse locaties. Bekijk hier een overzicht van de locaties.

Meer weten?

Meer weten over de ambulante zorg van Fivoor? Lees dan de folder ‘Voor wie zijn wij er?’”:

Fivoor Ambulant | Voor wie zijn wij er?