Behandeling bij een Ambulant Centrum
Behandeling / Begeleiding

Behandeling bij een Ambulant Centrum

De Forensische Polikliniek van Fivoor biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen. We werken veelal voor patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. We hebben alles in huis om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op herhaling te beperken. Van individuele- en groepsbehandeling tot outreachende zorg, systeemtherapie en materiële hulp.

Zorgaanbod

De Forensische Polikliniek biedt een volledige aanpak van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of (licht) verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met justitiële bemoeienis, en de aanpak van schulden en problemen op het gebied van huisvesting. Voor onze zorg is een actuele forensische titel niet vereist. We zijn er voor iedereen met complexere problemen inclusief jongeren. Huisartsen, collega ggz-instellingen, politieartsen worden van harte uitgenodigd aan te melden. Indien iemand elders beter tot zijn recht komt, zoals in de reguliere verslavingszorg dan zullen wij dat melden. Ook advies krijgen is mogelijk.

Behandelingen

De artsen, psychologen en psychiaters van Fivoor geven zowel individuele- als groepsbehandelingen. Aanvullende modules bestaan bijvoorbeeld uit agressieregulatie training, schematherapie, systeemtherapie of verslavingsbehandeling.

Zorgketen

We werken intensief samen met ketenpartners zoals justitie, gemeenten, woonvoorzieningen en veiligheidshuizen zodat er voor iedereen een sluitend aanbod is om het risico op herhaling te beperken. Fivoor biedt diverse mogelijkheden voor klinische opnames en we werken met een GGZ Reclassering en Materieel Juridische Dienstverlening. Door continue afstemming met onze partners kan een sluitende keten worden geboden. Deze keten is gericht op het voorkomen van recidive en overlast door patiënten en het re-integreren in de maatschappij.

Bemoeizorg zorg volgens ACT model

Het een Forensisch Ambulant Team (FAT) en het ACT Jeugdteam van de Forensische Polikliniek werkt volgens het ACT model (Assertive Community Treatment). Een multidisciplinaire “outreachende” aanpak gericht op overlastgevende, zorgmijdende of medicatie ontrouwe patiënten.

Locaties

De forensische poliklinieken (ook ambulante centra genoemd) van Fivoor zijn gevestigd op diverse locaties. Bekijk hier een overzicht van de locaties.

Lees meer over het werken bij Fivoor als psychiater of psycholoog.