Ambulant Centrum Breda
Locaties

Ambulant Centrum Breda

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Breda

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Langendijk 34
4819 EW Breda
Plan route

Openingstijden kantoor/receptie

  • Maandag 08:30–17:00
  • Dinsdag 08:30–17:00
  • Woensdag 08:30–17:00
  • Donderdag 08:30–17:00
  • Vrijdag 08:30–17:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan vrijwillig of op verzoek van een verwijzer gestart worden. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein.

Wachttijden

De aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 8 weken. De behandelingswachttijd is 2 weken. Op dit moment vinden er geen jeugdintakes plaats.

Laatste update: 1 augustus 2020

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Forensisch psychiatrische polikliniek Ambulant Centrum Breda is er voor volwassenen die vanwege hun gedrag in aanraking zijn geweest (of dreigen te komen) met justitie. Het gaat daarbij om agressief of seksueel grensoverschrijdend delict gedrag. Ook ander overig delictgedrag, zoals kleptomanie, pyromanie, stalking, pathologisch liegen en vermogensdelicten worden hier behandeld.

Ambulant Centrum Breda
Play

Ambulant Centrum Breda

Bekijk hoe het er op de ambulante centra van Dordrecht, Breda en Tilburg aan toe gaat.

Onze patiënten

De psychiatrische instelling in Breda richt zich op het terugdringen van het risico dat de patiënt opnieuw een delict pleegt, het recidiverisico genoemd. De patiënten die wij behandelen hebben een psychiatrische- en/of persoonlijkheidsstoornis. Naast deze stoornis kan de patiënt ook te maken hebben met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Vaak is er tevens sociale en maatschappelijke problematiek. De behandeling van Fivoor richt zich op het delict gedrag en op de onderliggende psychiatrische stoornis.

Ons zorgaanbod

In Breda bieden wij een breed zorgaanbod. Na aanmelding volgt op één dagdeel het intakegesprek waarna de patiënt het behandelplan ontvangt. De behandeling start hierna in één van onze zorgprogramma’s:

Onze behandelingen en programma’s worden regelmatig geëvalueerd en getest met de laatste wetenschappelijke inzichten. Wij streven naar hoge kwaliteit en werken hiervoor samen met de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Tilburg. Zelf doen wij onderzoek gericht op risicotaxatie en vermindering van recidive. We werken continue aan ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van onze behandelingen.

Patiënten aan het woord

De behandeling op het Ambulant Centrum

Elke behandeling sluit aan bij de persoonlijke problematiek, behoeften en doelstellingen van de patiënt. Per patiënt stellen wij een individueel behandelplan op. In de behandeling wordt gewerkt met één of meerdere zorgprogramma’s of met losse therapieën uit de programma’s. Hoe vaak de patiënt op behandeling komt verschilt. Dit kan één keer per week (of zelfs minder) tot een driedaagse deeltijdbehandeling zijn. Elke patiënt heeft een eigen behandelcoördinator, die ook het aanspreekpunt is voor de verwijzer. Een hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het verloop van de behandeling.