Forensische problemen en ADHD
Problematiek

Forensische problemen en ADHD

Fivoor behandelt poliklinische patiënten met ADHD die door probleemgedrag met justitie in aanraking (dreigen te) komen. Onze patiënten met ADHD lopen vaak op veel verschillende vlakken in het leven vast, zeker als er sprake is van een problematische jeugd, verkeerde vrienden, drugsgebruik of weinig sociale steun.

Hoog specialistische aanpak

Deze mate van complexiteit vergt een hoog specialistische aanpak. De zorglijn Forensische ADHD biedt diagnostiek en behandeling van hoogwaardig niveau, waarbij wij aandacht hebben voor alle levensgebieden waarop patiënten vast lopen. Het gefaseerde programma is erop gericht om de ADHD-patiënten gemotiveerd te krijgen en te houden voor gedragsverandering. Wij geven de patiënten inzicht in de beperkingen, maar ook in de voordelen die bij ADHD horen.

Patiënt en behandelaar aan het woord

Modules op maat

De zorglijn ADHD kent een innovatief gefaseerd behandelprogramma met daarnaast modules op maat. Deze modules op maat zijn bedoeld om patiënten te leren hun veerkracht optimaal te benutten en de kans om op opnieuw te ontsporen zo klein mogelijk te maken.

Innovatie en wetenschap

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar het verhogen van therapietrouw van de ADHD-patiënten. Hierbij brengen we in kaart waarom de patiënten zo veel moeite hebben om een behandeling goed te kunnen volgen. Ook wordt onderzocht hoe het sociale netwerk de patiënt beter kan helpen de behandeling te volgen. Fivoor onderzoekt bij jongeren welke factoren ertoe bijdragen dat zij op latere leeftijd ‘gedrag dat niet mag’ gaan vertonen. In deze wetenschappelijke onderzoeken werken wij nauw samen met de afdeling Forensische Psychologie van de Tilburg University en de afdeling Psychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum.