Ambulant Centrum Den Haag
Locaties

Ambulant Centrum Den Haag

Hier behandelen wij cliënten met gedragsproblemen in combinatie met forensisch risico

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Johanna Westerdijkplein 40
2521 EN Den Haag
Plan route

Openingstijden

 • Maandag 08:30 - 17:00
 • Dinsdag 08:30 - 17:00
 • Woensdag 08:30 - 17:00
 • Donderdag 08:30 - 17:00
 • Vrijdag 08:30 - 17:00
 • Zaterdag Gesloten
 • Zondag Gesloten

Bereikbaarheid en parkeren

Fiets | 2,3 km vanaf Den Haag Centrum (10 minuten)

Openbaar vervoer | Bushalte: Station Holland Spoor, Treinstation: Den Haag HS

Auto | Er zijn enkele laadplekken op ongeveer 2 minuten loopafstand. Er is een invalideparkeerplaats bij de Haagse Hogeschool op ongeveer 1 minuut loopafstand. Verder zijn er (tegen betaling) voldoende parkeerplaatsen.

Wachttijden

Ambulant Centrum Den Haag - Volwassenen

 • Aanmelding 4 weken
 • Behandeling 5 weken

Laatste update: 01/06/2024

Aanmelden

Fivoor Ambulant biedt behandeling aan cliënten vanaf 12 jaar (jongeren en volwassenen) die een combinatie hebben van psychische problemen én een forensisch risico.

We behandelen cliënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. De teams bieden alle zorg die nodig is om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op herhaling (recidive) te beperken.

Psychische problemen

Onder psychische problemen verstaan wij, naast de bekendere psychische stoornissen, óók: gedragsproblemen, neurobiologische ontwikkelingspathologie (laag IQ, ADHD, ASS etc.) en verslaving.

Forensisch risico

Onder forensisch risico verstaan wij: een duidelijk verhoogde kans om terug te vallen of voor de eerste keer te vervallen in gedrag dat schadelijk is voor anderen (delictgedrag). Forensisch risico wordt soms verward met het hebben van een justitiële maatregel met behandelverplichting, maar dit klopt niet. Een forensisch risico gaat over gedrag, niet over wie de behandeling financiert. Fivoor Ambulant is gespecialiseerd in de combinatie van ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) én een forensisch risico. EPA en responsiviteitsproblematiek gaan vaak samen. Fivoor Ambulant is vanwege haar EPA specialisatie daarom gespecialiseerd in responsiviteitsproblematiek.

Responsiviteitsproblematiek

Responsiviteitsproblematiek is (veel) meer dan gemiddeld moeite hebben met het profiteren van (veelal protocollaire) gedragsveranderende psychologische behandelingen. Deze gedragsveranderende psychologische behandelprogramma’s vereisen een hoge mate van therapietrouw en een behoorlijke mate van lerend vermogen. Cliënten met responsiviteitsproblematiek kunnen dit niet. Daarom is er bij cliënten met responsiviteitsproblematiek vaak veel inzet nodig om te zorgen dat zij kunnen profiteren van interventies. Die inzet kunnen wij bieden, in intensiteit (FACT zorg) en door specialisatie op de effecten van EPA en ontwikkelingspathologie op responsiviteit (RNR model). Cliënten met lichtere psychische problemen (zonder responsiviteitsproblematiek) en een forensisch risico zijn uiteraard ook van harte welkom om een (poliklinische) behandeling te volgen gericht op gedragsverandering.

Ambulant Centrum Den Haag
Play

Ambulant Centrum Den Haag

Bekijk de video over de medewerkers van Ambulant Centrum Den Haag.

Behandelaanbod

Het behandelaanbod is gebaseerd op de principes van het Good Lives Model en het Risk-Need-Responsivity-model (RNR). Het GLM model en het RNR-model zijn beide zorgvuldig ontwikkelde interventiemethoden.

RNR model

Het RNR model is gebaseerd op de volgende principes:

 • Risk: De hoogte van het risico op delictgedrag bepaalt de intensiteit van de behandeling.
 • Needs: De behandeling is gericht op de criminogene behoeften, vaak de dynamische risicofactoren genoemd.
 • Responsivity: De behandeling sluit aan bij de mogelijkheden van de cliënt.

Sommige cliënten hebben meer dan gemiddeld moeite om te profiteren van een behandeling. Dit noemen we responsiviteitsproblematiek. Cliënten met deze problematiek hebben vaak geen eigen hulpvraag en weinig zicht op wat met hen aan de hand is. Hun vermogen om een behandelrelatie aan te gaan is beperkt, of ze leren heel langzaam van ervaringen. Een standaard behandelaanpak (protocol) werkt vaak niet. In het behandelaanbod hebben we daarom niet alleen aandacht voor de psychische problematiek, maar we sluiten ook aan bij de leerstijl en mogelijkheden van de cliënt. Daarom bieden wij maatwerk.

Good Lives Model

Het Good Lives Model (GLM) kijkt naar onderliggende drijfveren van strafbaar gedrag. Het doel is de cliënt duurzame manieren aan te leren om diverse basisbehoeften (o.a. zelfbeschikking, innerlijke rust en kennis) te bereiken, waardoor de noodzaak om dit op een schadelijke of strafbare manier te doen afneemt. Dit kan door iemand vaardigheden te leren en al aanwezige kwaliteiten (sterke kanten) verder te ontwikkelen.

Ambulant Centrum Den Haag

Op deze locatie in Den Haag zijn er 3 FACT-teams. Dit zijn outreachende teams: onze behandelaars gaan naar cliënten toe of gaan mee naar instanties/afspraken. Daarnaast zijn hier ook de GGZ Reclassering en Materieel Juridische Dienstverlening van Fivoor gevestigd.

Meer weten?

Meer weten over de ambulante zorg van Fivoor? Lees dan de folder ‘Voor wie zijn wij er?'”:

Fivoor Ambulant | Voor wie zijn wij er?