Ambulant Centrum Den Haag
Locaties

Ambulant Centrum Den Haag

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Johanna Westerdijkplein 40
2521 EN Den Haag
Plan route

Openingstijden

  • Maandag 08:30 - 17:00
  • Dinsdag 08:30 - 17:00
  • Woensdag 08:30 - 17:00
  • Donderdag 08:30 - 17:00
  • Vrijdag 08:30 - 17:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Wachttijden

Ambulant Centrum Den Haag - Volwassenen

  • Aanmelding 10 weken
  • Behandeling 5 weken

Laatste update: 01/02/2021

Aanmelden

Aanmelden

De aanmelding van een patiënt bij het Ambulant Centrum vindt plaats via een verwijzing van huisarts, specialist, een andere hulpverlener, politie of  justitie (IFZO). De verwijzer vult het digitale aanmeldformulier in op het aanmeldportal. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein.

Downloads

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Het Ambulant Centrum Den Haag bundelt GGZ Reclassering, Forensische Polikliniek, Materieel Juridische Dienstverlening en Budget & Beheer in één gebouw in Den Haag. De Forensische Polikliniek biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen. We werken veelal voor patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. We hebben alles in huis om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op recidive te beperken. Van individuele- en groepsbehandeling tot outreachende zorg, systeemtherapie en materiële hulp.

Ambulant Centrum Den Haag
Play

Ambulant Centrum Den Haag

Bekijk de video over de medewerkers van Ambulant Centrum Den Haag.

Behandelmogelijkheden

De zorg van het Ambulant Centrum begint veelal in detentie. De polikliniek stelt diagnoses, biedt zorg en medicatie en begeleidt personen met een justitieel of dreigend justitieel kader naar de juiste behandeling. De artsen, psychologen en psychiaters geven zowel individuele- als groepsbehandelingen. Aanvullende modules bestaan bijvoorbeeld uit agressieregulatie training, systeemtherapie of verslavingsbehandeling.

Doelgroep

De Forensische Polikliniek biedt een integrale aanpak van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of (licht) verstandelijke beperkingsproblemen al dan niet in combinatie met justitiële bemoeienis, en de aanpak van schulden en problemen op het gebied van huisvesting. Voor onze zorg is een actuele forensische titel niet vereist, we zijn er voor iedereen met complexere problemen inclusief jongeren. Huisartsen, collega ggz-instellingen, politieartsen worden van harte uitgenodigd aan te melden. Indien iemand elders beter tot zijn recht komt, zoals in de reguliere verslavingszorg dan zullen wij dat melden. Ook consultatie is mogelijk.

Patiënt aan het woord

Volledige zorgketen

We werken intensief samen met ketenpartners zoals justitie gemeentes, woonvoorzieningen en veiligheidshuizen zodat er voor iedereen een sluitend aanbod is om het forensisch risico te beperken. Fivoor biedt diverse mogelijkheden voor klinische opnames en we werken met een eigen GGZ Reclassering en Materieel Juridische Dienstverlening. Door continue afstemming kan zo een sluitende keten worden geboden. Een keten gericht op het voorkomen van recidive en overlast door het realiseren van maatschappelijk integratie binnen de mogelijkheden van de patiënt.

Bemoeizorg zorg volgens ACT model

Het een Forensisch Ambulant Team (FAT) van de Forensische Polikliniek werkt volgens het ACT model (Assertive Community Treatment). Een multidisciplinaire “outreachende” aanpak gericht op overlast gevende, zorg mijdende of medicatie ontrouwe patiënten.