Ambulant Centrum Leiden
Locaties

Ambulant Centrum Leiden

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Leiden

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Perzikweg 1-7
2321 DG Leiden
Plan route

Openingstijden

 • Maandag 08:30-17:00
 • Dinsdag 08:30-17:00
 • Woensdag 08:30-17:00
 • Donderdag 08:30-17:00
 • Vrijdag 08:30-17:00
 • Zaterdag Gesloten
 • Zondag Gesloten

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Wachttijden

Ambulant Centrum Leiden -

 • Aanmelding 7 weken
 • Behandeling 4 weken

Laatste update: 01/03/2021

Aanmelden

Aanmelden

De aanmelding van een patiënt bij het Ambulant Centrum vindt plaats via een verwijzing van huisarts, specialist, een andere hulpverlener, politie of  justitie (IFZO). De verwijzer vult het digitale aanmeldformulier in op het aanmeldportal. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein.

Downloads

Download informatiekaarten

Hier kunt u binnenkort informatiekaarten downloaden.

Ambulant Centrum Leiden is onderdeel van de forensische poli’s van Fivoor regio Den Haag. Wij behandelen mensen die voor zichzelf, voor anderen om hen heen of voor de samenleving een gevaar vormen. Binnen de behandeling kijken we naar iemand zijn individuele behoeftes. Veiligheid, herstel en autonomie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Wat is onze visie?

Het Ambulant Centrum Leiden biedt herstelondersteunende zorg aan mensen vanaf 18 jaar waarbij er een (dreigend) forensisch risico aanwezig is. Wij geloven dat iedereen recht heeft op goede zorg, in de kracht van mensen en in een nieuwe kans. In de behandeling worden de principes van de bemoeizorg (‘invoegen, meedeinen en ombuigen’) gebruikt, waarbij het contact met iemand, de forensische kaders en het integrale behandelplan leidend zijn. Dit betekent dat er naast zorg voor psychische en/of verslavingsproblemen, ook ondersteuning geboden wordt op het gebied van sociaal maatschappelijke problematiek.

Waarom een individuele aanpak?

Wij bieden vraag- en herstelondersteunende zorg, indien noodzakelijk langdurig ambulant, met als doel het forensisch risico te verminderen. Dit doen wij onder andere door aan te sluiten op individuele behoeften van de cliënt. De kans op herstel is namelijk veel groter als iemand zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt. Samen onderzoeken we hoe het komt dat iemand door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij.

Hoe bieden wij zorg?

Het team biedt ambulant zorg volgens de FACT methodiek. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste drijfveren voor verandering in het gedrag. Binnen de behandeling hebben we de volgende doelen:

 • Psychiatrische en/of verslavingsproblematiek behandelen;
 • Vermindering van recidive;
 • Terugval voorkomen;
 • Sociale relaties verbeteren en versterken;
 • Ondersteunen van de cliënt op alle leefgebieden;
 • De cliënt (weer) deel uit te laten maken van de maatschappij;
 • Begeleiden (of laten begeleiden) van de cliënt richting passende scholing en/of arbeid;
 • De cliënt te (laten) ondersteunen met wonen en financiën;
 • Vinden van passend zorgaanbod.
Fivoor
Play

Fivoor

Verder kijken, verder komen

Hoe werkt het Forensisch FACT team?

De behandeling die het Ambulant Centrum Leiden aanbiedt wordt over het algemeen gegeven op locatie. Het kan echter zijn dat iemand niet in de gelegenheid is om naar de poli te komen (bijvoorbeeld door detentie of opname) of dat iemand behoefte heeft aan meer intensieve zorg. In dat geval wordt diegene bij het FACT team aangemeld.

Het Forensisch FACT team biedt laagdrempelige zorg aan, waarbij er zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de behoeftes van de cliënt. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste drijfveren voor verandering in het gedrag, om zo de cliënt te motiveren voor behandeling en begeleiding. Iemand wordt actief opgezocht. Dit kan dus ook tijdens detentie zijn. Er is geen tijdslimiet van de hulpverlening. Er wordt nauw samengewerkt met ketenpartners zodat er goede herstelgerichte zorg geleverd kan worden. Dit om iemand (opnieuw) aansluiting te laten vinden in de maatschappij en de kans op recidive te verlagen/voorkomen.

Bij de cliënt in zorg is er altijd sprake van psychiatrische problematiek. Daarbij is ook aandacht voor praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals school, woonplek, werkplek, financiën, gezin en systeem.

De kernwaarden van het FACT team, het team:
• Herkent en erkent de eigenheid van de cliënt;
• Gaat uit van de eigen kracht van de cliënt;
• Werkt met de uitgangspunten van Herstel Ondersteunende Zorg;
• Heeft oog voor de fasen van herstel;
• Durft risico’s te nemen;
• Heeft aandacht voor het tegengaan van stigmatisering;
• Kent een hoopvolle houding en gebruikt hoopvolle taal gericht op een open en positief toekomstbeeld.

Wat is het behandelaanbod van Ambulant Centrum Leiden?

Om passende behandeling/begeleiding te geven zijn alle teamleden onder andere geschoold in:
FACT werken, risicotaxatie en FARE, psychopathologie (verslaving en dubbele diagnose), Herstel ondersteunende Zorg, motiverende gesprekvoering, kind-check voor professionals in de zorg, Meldcode huiselijk geweld, suïcidepreventie (Pitstop suïcidaal gedrag) en generalistische module de-stigmatisering.

Daarnaast zijn er onder andere de volgende aanvullende expertises binnen het team:
EMDR / Traumabehandeling, intervisie en TZAS, Agressie Regulatie op Maat, zorg voor familie en familieparticipatie, licht verstandelijke beperking, Yucelmethode “bouwen aan herstel”, “Weet wat je kan.”, Leefstijltraining +, Sterker dan de kick en Risicotaxatie zeden (SSA).