Ambulant Centrum Leiden
Locaties

Ambulant Centrum Leiden

Hier behandelen wij gedragsproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek

Leiden

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Perzikweg 1-7
2321 DG Leiden
Plan route

Openingstijden

 • Maandag 08:30-17:00
 • Dinsdag 08:30-17:00
 • Woensdag 08:30-17:00
 • Donderdag 08:30-17:00
 • Vrijdag 08:30-17:00
 • Zaterdag Gesloten
 • Zondag Gesloten

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Laatste update: 01/04/2024

Aanmelden

Aanmelden

De aanmelding van een patiënt bij het Ambulant Centrum vindt plaats via een verwijzing van huisarts, specialist, een andere hulpverlener, politie of  justitie (IFZO). De verwijzer vult het digitale aanmeldformulier in op het aanmeldportal. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein.

Ambulant Centrum Leiden is onderdeel van de forensische poliklinieken van Fivoor in regio Den Haag. Wij behandelen mensen die voor zichzelf, anderen om hen heen of voor de samenleving een gevaar vormen. Binnen de behandeling kijken we naar iemand zijn persoonlijke behoeftes. Hierbij zijn veiligheid, herstel en zelfstandigheid belangrijke uitgangspunten.

Wat is onze visie?

Het Ambulant Centrum Leiden biedt zorg gericht op herstel aan mensen vanaf 18 jaar waarbij er een (dreigend) forensisch risico aanwezig is. Wij geloven dat iedereen recht heeft op goede zorg, in de kracht van mensen en in een nieuwe kans. In de behandeling worden de principes van de bemoeizorg (‘invoegen, meedeinen en ombuigen’) gebruikt. Hierin zijn het contact, de forensische kaders en het volledige behandelplan leidend. Dit betekent dat er naast zorg voor psychische en/of verslavingsproblemen, ook ondersteuning geboden wordt op het gebied van sociaal maatschappelijke problemen.

Waarom een individuele aanpak?

Wij bieden vraag- en herstelondersteunende zorg met als doel het forensisch risico te verminderen. Dit doen wij onder andere door aan te sluiten op individuele behoeften van de cliënt. De kans op herstel is namelijk veel groter als iemand zelf invloed heeft op de behandeling en zelf ook de doelen bepaalt. Samen onderzoeken we hoe het komt dat iemand door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat te voorkomen. Hulp op gebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij.

Hoe bieden wij zorg?

Het team biedt ambulant zorg volgens de FACT methode. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste redenen voor verandering in het gedrag. Binnen de behandeling hebben we de volgende doelen:

 • Psychiatrische en/of verslavingsproblematiek behandelen;
 • Vermindering van recidive;
 • Terugval voorkomen;
 • Sociale relaties verbeteren en versterken;
 • Ondersteunen van de cliënt op alle leefgebieden;
 • De cliënt (weer) deel uit te laten maken van de maatschappij;
 • Begeleiden (of laten begeleiden) van de cliënt richting passende scholing en/of arbeid;
 • De cliënt te (laten) ondersteunen met wonen en financiën;
 • Vinden van passend zorgaanbod.
Fivoor
Play

Fivoor

Verder kijken, verder komen

Hoe werkt het Forensisch FACT team?

De behandeling bij Ambulant Centrum Leiden wordt over het algemeen gegeven op locatie. Het kan zijn dat iemand niet naar de poli kan komen (bijvoorbeeld door detentie of opname) of dat iemand behoefte heeft aan meer intensieve zorg. In dat geval wordt diegene bij het FACT team aangemeld.

Het Forensisch FACT team biedt laagdrempelige zorg aan, waarbij er zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de behoeftes van de cliënt. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste redenen voor verandering in het gedrag, om zo de cliënt te motiveren voor behandeling en begeleiding. Iemand wordt actief opgezocht, dit kan ook tijdens detentie zijn. Daarnaast is er geen tijdslimiet van de hulpverlening. We werken nauw samen met ketenpartners zodat we goede herstelgerichte zorg geleverd kunnen leveren. Dit doen we om iemand (opnieuw) aansluiting te laten vinden in de maatschappij en de kans op recidive te verlagen/voorkomen.

Bij de cliënt in zorg is er altijd sprake van psychiatrische problemen. Daarbij is ook aandacht voor praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals school, woonplek, werkplek, financiën, gezin en systeem.

De kernwaarden van het FACT team, het team:
• Herkent en erkent de eigenheid van de cliënt;
• Gaat uit van de eigen kracht van de cliënt;
• Werkt met de uitgangspunten van Herstel Ondersteunende Zorg;
• Heeft oog voor de fasen van herstel;
• Durft risico’s te nemen;
• Heeft aandacht voor het tegengaan van stigmatisering;
• Kent een hoopvolle houding en gebruikt hoopvolle taal gericht op een open en positief toekomstbeeld.

Wat is het behandelaanbod van Ambulant Centrum Leiden?

Om passende behandeling/begeleiding te geven, zijn alle teamleden onder andere getraind in: FACT werken, risicotaxatie en FARE, psychopathologie (verslaving en dubbele diagnose), herstelondersteunende zorg, motiverende gesprekvoering, kind-check voor professionals in de zorg, meldcode huiselijk geweld, suïcidepreventie (Pitstop suïcidaal gedrag) en generalistische module de-stigmatisering.

Daarnaast zijn er onder andere de volgende aanvullende expertises binnen het team: EMDR / Traumabehandeling, intervisie en TZAS, Agressie Regulatie op Maat, zorg voor familie en familieparticipatie, lichte verstandelijke beperking, Yucelmethode “bouwen aan herstel”, “Weet wat je kan.”, Leefstijltraining +, Sterker dan de kick en Risicotaxatie zeden (SSA).

Fivoor Ambulant | Voor wie zijn wij er?