triangle

Wanneer is een patiënt ongeoorloofd afwezig (oa)?

Fivoor bereidt patiënten voor op een veilige en verantwoorde terugkeer naar de samenleving. Daarbij hoort het stap voor stap toewerken naar een leven buiten de kliniek. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door het toekennen van verlof. Als een patiënt te laat terugkeert van verlof en dit tot onrust zou kunnen leiden in de omgeving, melden wij dit op de pagina ‘Buurtmeldingen Den Dolder‘.

Na een zorgvuldige risicotaxatie en in overleg met het team van behandelaars en, indien van toepassing, de reclassering en het gevangeniswezen mag een patiënt met verlof. Eerst is er sprake van een kort verlof onder begeleiding, net buiten de kliniek. Vervolgens wordt dit stapsgewijs uitgebouwd naar een langer onbegeleid verlof, verder weg van de kliniek.

Als een patiënt niet of te laat terugkeert van verlof dan wordt dit meteen opgemerkt. Vanaf dat moment is de patiënt ‘ongeoorloofd afwezig’ en treedt direct zijn/haar persoonlijk ongeoorloofd afwezigheidsplan in werking. Hierin staat per patiënt beschreven met wie er wanneer contact moet worden opgenomen, bijvoorbeeld met familie, de reclassering en/of de politie.

Zodra wij een ongeoorloofde afwezigheid melden aan de politie melden wij dit ook op deze pagina. Daarbij geven wij ook een risico-inschatting voor de omgeving (zie de kleurenindicatie). Zo weten de omwonenden het meteen als er iets aan de hand is.

Een patiënt die langer dan 3 dagen ongeoorloofd afwezig is wordt niet automatisch bij ons teruggeplaatst. Als een patiënt die ongeoorloofd afwezig was niet meer bij ons terugkeert, dan vermelden we dat bij de melding. Berichten onder het kopje ‘afgerond’ verdwijnen automatisch na 14 dagen van de website.

Wilt u automatisch op de hoogte worden gebracht van nieuwe meldingen? Meld u zich dan aan voor de RSS feed. Mocht u vragen hebben over deze pagina, dan horen wij dat graag via communicatie@fivoor.nl.