De Blink Resocialisatie Rotterdam
Locaties

De Blink Resocialisatie Rotterdam

Helpen bij het opbouwen van een eigen leven

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Bergweg 306 A
3032 BB Rotterdam
Plan route

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelding voor opname vindt plaats door een verwijzer (bijvoorbeeld de reclassering, een FPK of een FPC). Na aanmelding zal er een intakegesprek volgen, waarin je informatie krijgt en vragen kunt stellen. Als we tot afspraken kunnen komen, zal de verwijzer de opname in de voorwaarden opnemen en een indicatie voor plaatsing aanvragen. Om een patiënt aan te melden ga naar de aanmeldpagina op de website.

Praktische informatie

Klachtenregeling

Klachten omtrent TBS kunnen naar:
De beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de Kijvelanden
T.a.v. de secretaris
Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht

Een opname op resocialisatie-afdeling de Blink in Rotterdam betekent dat we helpen bij het opbouwen van een eigen leven. Onze bewoners zijn in aanraking gekomen met justitie en hebben daarom een opgelegde strafrechtelijke maatregel. Het voornaamste doel is het voorkomen van herhaling van delict gedrag.

De Blink Resocialisatie Rotterdam
Play

De Blink Resocialisatie Rotterdam

Bekijk De Blink Resocialisatie Rotterdam in deze locatievideo.

Wonen op de resocialisatie-afdeling

Samen met de bewoner stellen we haalbare doelen en we helpen om deze doelen te realiseren. Ons team heeft een ondersteunende en toezichthoudende rol in dit proces. Op de afdeling gelden regels en afspraken die als bewoner gevolgd moeten worden. Zonder deze regels is het niet duidelijk wat wel en niet kan.

Begeleiding

Onze voornaamste focus is risicomanagement. De bewoners van de Blink zijn door het plegen van een delict met justitie in aanraking gekomen. Ze wonen bij ons in het kader van de opgelegde strafrechtelijke maatregel. Al onze beslissingen in het traject hangen samen met het voorkomen van delict gedrag en worden opgenomen in het begeleidingsplan. In dit forensische begeleidingstraject richten wij ons op externe risicomanagement. Wat betekent dat de bewoners regels en beperkingen krijgen opgelegd en wij deze controleren. Wanneer de bewoner de regels goed naleeft, nemen de controles af. Zo krijgt een bewoner steeds meer eigen verantwoordelijkheid waardoor hij langzaam terug kan keren in de maatschappij.

Collega aan het woord

Team

Op afdeling de Blink werken wij met een multidisciplinair begeleidingsteam. Samen met de bewoner stellen wij een begeleidingsplan op, dat ieder kwartaal wordt geëvalueerd. Meer informatie over de begeleiding op de afdeling is te lezen op de pagina over resocialisatie.

Lees hier een mooie blog over het werken bij de Blink: hoe is het om daar te werken, maar ook hoe het is om als bewoner in de Blink te verblijven.