triangle
Vergunning verleend: FPC de Kijvelanden breidt uit met 24 behandelplekken
Nieuws / FPC de Kijvelanden

Vergunning verleend: FPC de Kijvelanden breidt uit met 24 behandelplekken

De wachtlijsten voor een tbs-behandeling nemen steeds verder toe. Uitbreiding van bestaande klinieken is daarom nodig, zo oordeelt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds november 2022 zijn de plannen voor FPC de Kijvelanden concreet en is er een vergunningsaanvraag ingediend voor uitbreiding met 24 behandelplekken bij de gemeente Albrandswaard. Die vergunning is nu verleend waardoor er gestart kan worden met de bouw. De verwachting is dat de nieuwe afdelingen eind 2025 in gebruik kunnen worden genomen.

Vergunning

Nadat in april 2023 de vergunningsaanvraag voor uitbreiding is ingediend, heeft de gemeente deze in behandeling genomen. Zij hebben de aanvraag zorgvuldig beoordeeld en zijn met een conclusie gekomen. De vergunning is in november 2023 afgegeven door de gemeente Albrandswaard. Daarna is de wettelijke bezwaarprocedure gestart waarbij er 2 bezwaren zijn aangetekend. De adviescommissie van de gemeente Albrandswaard heeft deze bezwaren inhoudelijk behandeld tijdens een hoorzitting. Alle partijen zijn hierbij gehoord. In de weken daarna is de commissie met een advies gekomen richting de gemeente Albrandswaard. Uit het advies blijkt dat de bezwaren deels niet ontvankelijk en deels ongegrond zijn verklaard en dat de vergunning daarmee definitief is toegekend. Dat betekent dat er ruimte is om de kliniek uit te breiden, zodat er voldaan kan worden aan de landelijke vraag naar meer behandelplekken voor tbs-gestelden.

Gevolgen omgeving tijdens bouwperiode

“We proberen de overlast voor de buurt tot een minimum te beperken”, zegt directeur Bedrijfsvoering Joep Adank. “Tijdens de bouw kan het aantal verkeersbewegingen rond de kliniek wat toenemen, maar door de keuze voor prefab unitbouw, vindt het grootste deel van de bouw elders plaats. Hierdoor wordt het bouwverkeer van en naar de kliniek beperkt en is de bouwperiode aanzienlijk korter. Bovendien is met Antes de afspraak gemaakt dat zwaar verkeer ten behoeve van de uitbreiding tijdens de bouwperiode over hun terrein kan rijden.”

Planning

De voorbereidingen van de bouwwerkzaamheden beginnen op korte termijn, nog voor de zomer van 2024. Het verleggen van de muur wordt als eerst gedaan. De oude muur wordt pas afgebroken als de nieuwe muur staat en voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen. De verwachting is dat in het voorjaar van 2025 de flexibele (prefab) units geplaatst worden in de kliniek.

Het streven is om de nieuwe afdelingen volledig gereed te hebben voor proefdraaien na de zomer van 2025. Pas als alles voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van veiligheid, worden de nieuwe afdelingen definitief in gebruik genomen. Kijk voor meer informatie over de uitbreiding op www.fivoor.nl/uitbreiding.