Aanvullende informatie sms-dienst

Aanvullende informatie sms-dienst

Fivoor is samen met Antes een proef met een sms-dienst gestart voor omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Mede op verzoek van de gemeente hebben beiden organisaties onderzocht hoe zij een aanvulling konden bieden op de huidige communicatie met omwonenden. De buurtmeldingen via sms zijn bedoeld om omwonenden snel te informeren bij incidenten die zich afspelen in de klinieken of op het terrein, die mogelijk een impact hebben op de omgeving.

Meestal kunnen wij voldoende informatie kwijt over een incident in het sms-bericht dat wij versturen. Soms willen wij graag extra informatie geven over hetgeen gebeurd is. Die informatie vindt u terug op deze pagina. Wij verwijzen hier ook naar in het sms-bericht.

Wat houden de verschillende categorieën in (1,2 en 3) waarover ik een sms-bericht kan ontvangen?

We sturen een sms-bericht uit in de volgende gevallen:

Categorie 1: acute calamiteit of incident met directe impact op de omgeving. Dit melden we zo snel mogelijk, dus ook buiten kantoortijden.
Categorie 2: incidenten met uitrukken hulpdiensten (met sirenes en/of inzet helikopter), zonder directe impact op de omgeving. We sturen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen enkele uren, een sms uit. Inhoudelijke duiding doen we achteraf, binnen kantoortijden, op deze pagina.
Categorie 3: verwachte media-aandacht. Dit melden we zodra het nodig is, dit zal meestal binnen kantoortijden zijn.

Ik kan niet terug sms-en maar wil wel graag reageren, hoe kan ik dat doen?

U kunt gedurende de gehele pilot uw reactie of feedback geven via een online formulier dat inzichtelijk is voor zowel Antes als Fivoor.

Mijn buurvrouw/ dorpsgenoot wil ook graag een sms ontvangen, kan hij/zij ook deelnemen aan de pilot?

We begrijpen dat wellicht meerdere omwonenden behoefte hebben aan de sms-dienst. Het is op dit moment helaas nog niet mogelijk om meer deelnemers toe te laten. We zijn de pilot gestart met een beperkte groep omwonenden, juist omdat we verwachten dat nog niet alles 100% goed verloopt en we willen leren van de ervaringen. Evalueren en verbeteren gaat beter met een beperkte groep en we kunnen dan beter en sneller reageren op de feedback die we ontvangen. Na de evaluatie in maart 2021 besluiten we of de sms-dienst verder gaat en in welke vorm.

Geïnteresseerden kunnen wel vast een e-mail sturen naar communicatie@fivoor.nl. Wij plaatsen ze dan op een lijst van geïnteresseerden en nodigen hen als eerste uit voor deelname, mocht de sms-dienst na november worden voortgezet.

Tot wanneer loopt de huidige proefperiode van de sms-dienst?

De proefperiode van de sms-dienst loopt tot en met maart 2021. In de loop van maart wordt er een evaluatiemoment ingepland met de groep deelnemers. Behoort u tot deze groep? Dan ontvangt u van ons een uitnodiging. Aan de hand van de evaluatie kijken we op welke manier we verdergaan met de sms-dienst na deze periode.

Overzicht sms-berichten

Hieronder kunt u de meest recente sms-berichten bekijken, met inhoudelijke duiding:

21 januari 2021 | 13.41 uur

Fivoor: melding cat. 3. Wij verwachten mogelijk media aandacht i.v.m. de rechtszaak die morgen start n.a.v. de gijzeling/ontvluchting op 1 maart 2020 in FPC de Kijvelanden. Daarin staan de ontvluchte patiënt en de partner van de overleden ontvluchte patiënt terecht. Reactie of feedback geven kan via fivoor.nl/sms.

5 januari 2021 | 19.30 uur

SMS-bericht: Fivoor: melding categorie 2. Vanavond is er brand gesticht in de FPA van Fivoor, met rookontwikkeling als gevolg. Er zijn geen slachtoffers. De hulpdiensten (brandweer en politie) zijn uitgerukt, waarna de situatie snel onder controle was.

Aanvullende informatie: De brand is gesticht door een patiënt. Deze is ter plaatse aangehouden door de politie.

25 december 2020 | 00.15 uur

SMS-bericht: Fivoor: melding categorie 2. Vanavond heeft er in de FPA van Fivoor een incident plaatsgevonden waarbij medewerkers gewond zijn geraakt. Hiervoor is politieassistentie gevraagd. De situatie is onder controle en voor de betrokken medewerkers is nazorg ingezet.

Aanvullende informatie: Er heeft in de avond van 24 december 2020 op de FPA Rotterdam een incident plaatsgevonden, waarbij een patiënt een aantal medewerkers heeft beschadigd met bestek. De medewerkers in dienst hebben allemaal nazorg gekregen. De patiënt is door de politie opgehaald en verblijft nu niet bij ons. Wij hebben aangifte gedaan bij de politie.

19 december 2020 | 09.03 uur

SMS-bericht: Fivoor: melding cat. 3. Wij verwachten mogelijk media aandacht i.v.m. een incident dat in nov. plaatsvond in FPC de Kijvelanden. Een patiënt heeft na zijn werk in de groenvoorziening buiten de kliniek, onbewust zijn werkgereedschap in zijn tas mee naar binnen genomen. De patiënt heeft de materialen na ontdekking direct ingeleverd. Deze bleken echter niet te zijn gedetecteerd door menselijk falen. Hierop is actie ondernomen en het incident is conform protocol gemeld bij het ministerie JenV.

Aanvullende informatie: In november heeft een patiënt na zijn werk in de groenvoorziening buiten de kliniek, onbewust zijn werkgereedschap in zijn tas mee de kliniek in genomen. De patiënt heeft de materialen na ontdekking direct ingeleverd. De materialen bleken niet gedetecteerd te zijn bij de toegangscontrole, terwijl dit wel had gemoeten.

Vervolgens is direct onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren en het bleek om menselijk falen te gaan. Er is direct actie ondernomen richting de betreffende medewerker. Het onderzoek heeft verder uitgewezen dat er geen reden is om de bestaande procedures en werkwijzen aan te passen.

Het incident is besproken in het interne veiligheidsoverleg, waarna is besloten om intensiever zogenaamde ‘penetratietests’ te gaan doen om de accuraatheid van de beveiliging doorlopend te toetsen. De bevindingen van deze tests worden besproken met het team van medewerkers Toegang en Beveiliging en komen ook weer terug op het veiligheidsoverleg.

Het incident is conform protocol gemeld bij het ministerie JenV.

3 december 2020 | 11.42 uur

Fivoor: Wij verwachten vandaag media-aandacht vanwege de publicatie van het inspectierapport naar aanleiding van het incident van 1 maart in FPC de Kijvelanden. De bevindingen en verbetermaatregelen hebben wij gebundeld in een factsheet. Deze is naar verwachting rond het middaguur te vinden op onze website.

27 juli 2020 | 15.31 uur

Fivoor: Ondanks dat het volgende zich niet voltrokken heeft in Albrandswaard en daarmee niet in 1 van de 3 categorieën valt waarvoor wij de sms-dienst inzetten, informeren wij u toch om verwarring te voorkomen. We verwachten later vandaag media-aandacht omdat de politie een foto gaat verspreiden van een tbs-patiënt die enkele weken geleden niet is teruggekeerd van onbegeleid verlof. Zo hopen ze hem te vinden. Omdat de patiënt verbleef op onze locatie in Rotterdam, schatten wij het risico voor omwonenden in Albrandswaard in als laag.

22 juli 2020 | 21.01 uur

Fivoor: Wij hebben vanavond vernomen dat de tbs-patiënt die gisteravond niet terugkeerde van verlof overleden is. Alles wijst erop dat hij door zelfdoding om het leven is gekomen. Dit is een trieste afloop die ons schokt. Wij leven mee met zijn familie. Zie ook fivoor.nl/nieuws.

Vragen & antwoorden naar aanleiding van sms-bericht 19 december 2020

Op 19 december hebben wij een sms-bericht verstuurd naar omwonenden die deelnemen aan de sms-dienst. Wij kunnen ons voorstellen dat de inhoud van dit bericht vragen oproept. Heeft u vragen die hieronder niet worden beantwoord? Stel deze dan via communicatie@fivoor.nl

Waarom komt het nu (misschien) in de media?

Het incident is conform protocol gemeld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij publiceren maandelijks een overzicht van incidenten die zich hebben voorgedaan in tbs-klinieken in Nederland. Het voorval staat op de recent gepubliceerde lijst van november. Er bestaat een mogelijkheid dat het voorval wordt opgepikt door journalisten, aangezien de beveiliging van FPC de Kijvelanden een aandachtspunt is gebleken na het incident op 1 maart en in de recent gepubliceerde onderzoeksresultaten naar dat incident.

Waarom is het niet gemeld op de avond met omwonenden?

De toegangscontrole van FPC de Kijvelanden heeft als taak om spullen die niet thuishoren in een tbs-kliniek te weren uit de kliniek. Het gaat hierbij om drugs, wapens, mobiele telefoons, etc. (zogenaamde contrabande). Regelmatig wordt er iets gedetecteerd en geweigerd of ingenomen. Het komt helaas ook voor dat er toch contrabande de kliniek binnen komt. Daarom vinden er ook regelmatig zoekacties plaats, waarbij de kliniek wordt doorzocht op de aanwezigheid van contrabande. Het is niet gebruikelijk om, behalve aan het ministerie, te melden dat er contrabande zijn aangetroffen en hoe deze de kliniek binnen zijn gebracht.

Wat zijn de maatregelen richting de medewerker?

De medewerker is direct na het voorval aangesproken. In verband met de privacy van de medewerker kunnen we niet ingaan op de specifieke maatregelen.

Om wat voor materialen ging het?

Het ging om werkgereedschap dat de patiënt gebruikt bij zijn werk in de groenvoorziening; een snoeischaar en een stanleymes.

Hoe kan het dat de materialen gemist zijn bij de controle?

We hebben na het voorval onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Als een patiënt terugkeert van zijn werk dan moet hij, net als ieder ander, pieploos naar binnen. Hierbij legt hij zijn persoonlijke spullen op de lopende band die door een scanner gaan. De beelden van de scanner worden uitgelezen door een medewerker Toegang & Beveiliging, die hierop zijn getraind. Dit is, net als op Schiphol, mensenwerk en moet nauwkeurig gebeuren. De betreffende medewerker heeft bij het uitlezen van de scanbeelden de materialen niet gezien. De scanner zelf heeft goed gewerkt. Het ging dus om menselijk falen.

Hoe gaan jullie dit in de toekomst voorkomen?

Allereerst is er direct actie ondernomen richting de betreffende medewerker.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reden is om de bestaande procedures en werkwijzen aan te passen. Deze moeten echter wel goed nageleefd worden.

Het incident is besproken in het interne veiligheidsoverleg, waarna is besloten om intensiever zogenaamde ‘penetratietests’ te gaan doen om de accuraatheid van de beveiliging doorlopend te toetsen. De bevindingen van deze tests worden besproken met het team van medewerkers Toegang en Beveiliging en komen ook weer terug op het veiligheidsoverleg. Op deze manier verhogen we de scherpte op de procedures en het goed uitvoeren van de controles.

Hebben jullie het incident gemeld?

Het incident is conform protocol gemeld bij het ministerie JenV.

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via communicatie@fivoor.nl.