Verantwoording
Over

Verantwoording

Bij Fivoor werken we samen aan een veiligere samenleving. Dit gaat alleen met behulp van verschillende partijen zoals aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige betrokkenen. Aan deze partijen legt Fivoor verantwoording af door haar beleid en de activiteiten jaarlijks te presenteren in een jaarverslag.

Jaarverantwoording 2019

In deze jaarverantwoording presenteert Fivoor haar organisatie, beleid en de activiteiten in het jaar 2019. Hiermee legt Fivoor verantwoording af aan haar aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige belanghebbenden.

U leest een terugblik en vooruitblik van de raad van bestuur, wordt aan de hand van een aantal persoonlijke verhalen van medewerkers meegenomen langs een aantal belangrijke gebeurtenissen en projecten die plaatshadden in 2019 en krijgt door middel van facts en figures een beeld van de activiteiten van 2019, zowel Fivoor breed als per zorgdomein. Tot slot treft u het financiële hoofdstuk, waarin verslag wordt gedaan over de financiële resultaten.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de verslaglegging over Stichting FPC de Kijvelanden ook verwerkt in dit verslag en is er geen apart verslag gemaakt.

Fivoor legt ook verantwoording af in DigiMV, het digitale verantwoordingssysteem van het ministerie van VWS.

Download het jaarverslag 2019

Jaarrekening

Download de Jaarrekening Fivoor 2019 Download de Jaarrekening FPC De Kijvelanden 2019

Facts & Figures Fivoor