Verantwoording
Over

Verantwoording

Bij Fivoor werken we samen aan een veiligere samenleving. Dit gaat alleen met behulp van verschillende partijen zoals aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige betrokkenen. Aan deze partijen legt Fivoor verantwoording af door haar beleid en de activiteiten jaarlijks te presenteren in een jaarverslag.

Jaarverantwoording 2018

In het jaarverslag 2018 leest u over de inspanningen en de resultaten die zijn geleverd in dat jaar. Deze worden beschreven op basis van het EFQM model, hetgeen ten grondslag ligt aan het jaarplan van Fivoor. Daarnaast leest u over de wijze waarop bestuur, toezicht, wetenschappelijk onderzoek en medezeggenschap hebben gefunctioneerd.

FPC de Kijvelanden was gedurende het verslagjaar nog een aparte stichting. Er is er derhalve gekozen om een aparte jaarverantwoording voor FPC de Kijvelanden op te stellen. Waarbij deze wel in samenhang gelezen dienen te worden.

Fivoor legt ook verantwoording af in DigiMV, het digitale verantwoordingssysteem van het ministerie van VWS.

Download het jaarverslag 2018 in PDF Download het jaarverslag FPC de Kijvelanden 2018 in PDF