Verantwoording
Over

Verantwoording

Bij Fivoor werken we samen aan een veiligere samenleving. Dit gaat alleen met behulp van verschillende partijen zoals aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige betrokkenen. Aan deze partijen legt Fivoor verantwoording af door haar beleid en de activiteiten jaarlijks te presenteren in een jaarverslag.

Jaarverslag

In dit jaarverslag presenteert Fivoor haar organisatie, beleid en de activiteiten in het afgelopen jaar. Hiermee legt Fivoor verantwoording af aan haar aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige belanghebbenden.

U leest een terugblik en vooruitblik van de raad van bestuur en u krijgt door middel van facts en figures een beeld van de activiteiten, zowel Fivoor breed als per zorgdomein. Dit wordt afgewisseld met een aantal persoonlijke verhalen van medewerkers die vertellen over belangrijke gebeurtenissen en projecten die plaats hebben gevonden.

Net als vorig jaar is de verslaglegging over Stichting FPC de Kijvelanden ook verwerkt in dit verslag en is er geen apart verslag gemaakt.

Fivoor legt ook verantwoording af in DigiMV, het digitale verantwoordingssysteem van het ministerie van VWS.

Klik hier voor ons jaarverslag 2022

Jaarrekening

Download de jaarrekening Fivoor 2022 Download de jaarrekening FPC De Kijvelanden 2022

Facts & Figures Fivoor