Verantwoording
Over

Verantwoording

Bij Fivoor werken we samen aan een veiligere samenleving. Dit gaat alleen met behulp van verschillende partijen zoals aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige betrokkenen. Aan deze partijen legt Fivoor verantwoording af door haar beleid en de activiteiten jaarlijks te presenteren in een jaarverslag.

Jaarverantwoording 2020

In deze jaarverantwoording presenteert Fivoor haar organisatie, beleid en de activiteiten in het afgelopen jaar. Hiermee legt Fivoor verantwoording af aan haar aandeelhouders, toezichthouders, financiers en overige belanghebbenden.

U leest een terugblik en vooruitblik van de raad van bestuur en u krijgt door middel van facts en figures een beeld van de activiteiten van 2020, zowel Fivoor breed als per zorgdomein. Dit wordt afgewisseld met een aantal persoonlijke verhalen van medewerkers die vertellen over belangrijke gebeurtenissen en projecten die plaatshadden in 2020.

In tegenstelling tot voorgaande jaren is de verslaglegging over Stichting FPC de Kijvelanden ook verwerkt in dit verslag en is er geen apart verslag gemaakt.

Fivoor legt ook verantwoording af in DigiMV, het digitale verantwoordingssysteem van het ministerie van VWS.

Download het jaarverslag 2020

Jaarrekening

Download de jaarrekening Fivoor 2020 Download de jaarrekening FPC De Kijvelanden 2020

Facts & Figures Fivoor