Waar wij in geloven
Over

Waar wij in geloven

Missie

Fivoor heeft een maatschappelijke opdracht: mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en kunnen we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan verbeteren. Dat is waarom we er zijn.

Visie

Fivoor wil ambitieuze maatschappelijke resultaten behalen in het domein van de geestelijke gezondheidszorg. Die resultaten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden:

  • Een veiligere samenleving door hooggespecialiseerde, waar mogelijk wetenschappelijk bewezen en innovatieve behandeling. Dit doen we door een optimale bijdrage te leveren aan de keten voor onze patiëntenpopulatie.
  • Perspectief op een betekenisvol bestaan voor onze patiënten, mensen met ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen.
  • Goed opgeleide medewerkers die waardevol werk verrichten in een veilige werkomgeving en onder optimale arbeidsomstandigheden.

Kernwaarden

Hart voor iedereen
Iedereen doet ertoe en er is voor iedereen een plek in onze samenleving. Vanuit deze overtuiging werken wij met hart en ziel aan perspectief voor iedereen.

Samen doen
Samen maken we Fivoor. Samen met onze patiënten, cliënten en naasten, onze partners, onze omgeving en elkaar. We hebben elkaar nodig, vullen elkaar aan en halen het beste in elkaar naar boven. Dat is nodig, want wat we doen is topsport.

Nieuwsgierig en onderzoekend
We zijn nieuwsgierig naar de mens achter het gedrag, zowel bij patiënten en cliënten als bij collega’s en partners. We luisteren naar patiënten, cliënten en hun naasten. We kijken met een open blik, zonder oordeel. Onze onderzoekende houding zorgt ervoor dat we alert zijn. Zo schatten we de risico’s goed in voor veilige zorg.

Staan voor ons vak
We zijn trots op ons vak. Vanuit onze expertise bepalen en houden we koers. We werken continu aan de ontwikkeling van onze deskundigheid en de kwaliteit van onze zorgverlening.

Eigenaarschap nemen
Omdat we maximaal willen bijdragen aan de bedoeling van Fivoor tonen we eigenaarschap. We nemen initiatief, gaan het gesprek met elkaar aan en zijn aanspreekbaar op onze verantwoordelijkheden. Zo werken we dagelijks aan verbetering en vooruitgang.

 

Kwaliteitsstatuut Fivoor
Professioneel statuut Fivoor