Voor wie zijn wij er?
Over

Voor wie zijn wij er?

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische aandoening, vaak in combinatie met andere stoornissen, die voor anderen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen. We richten ons ook op hun leefomgeving. We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans. De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt.

Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat in de toekomst te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij. Daarom biedt Fivoor de complete keten, waarin we iedere patiënt kunnen bieden wat hij nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging.

Intensieve zorg

Fivoor biedt ook hoog intensieve behandelingen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking en mensen met een verslaving naast een psychiatrische aandoening. Zoals het Centrum voor Dubbele Problematiek dat behandelingen biedt aan patiënten met psychische problemen naast een verslaving, en het Centrum Intensieve Behandeling voor patiënten met zulke zware problematiek dat er vaak  sprake is van een ontwrichte behandelsituatie, waardoor  ze niet meer op hun plaats zijn in de reguliere GGZ.

Cliëntenraad

Contact opnemen met de cliëntenraad van Fivoor kan door een e-mail te sturen naar clientenraad@fivoor.nl.