Ons behandelaanbod
Over

Ons behandelaanbod

De medewerkers van Fivoor hebben de kennis en kunde in huis als het gaat om perspectief bieden aan de patiënt. Fivoor levert een breed aanbod van forensische en intensieve psychiatrische zorg in de regio, van Zuid-Holland en Noord-Holland tot aan Noord-Brabant en Utrecht. Daarbij is ons uitgangspunt: ambulant als het kan, klinisch als het moet.

Klinisch en ambulant

Ons brede aanbod bestaat daarom zowel uit verschillende psychiatrische klinieken waar patiënten tijdelijk kunnen verblijven als uit ambulante centra. Daarnaast begeleiden we onze patiënten op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën. Dit betekent dat patiënten gedurende vele fases in hun leven ook bijgestaan worden door onder meer maatschappelijk werkers en budgetcoaches.

Therapieën

Binnen Fivoor kunnen we patiënten veel verschillende  therapieën (individueel en in groepen) bieden, die passen bij hun problematiek. Samen met de patiënt stellen wij een behandelplan op met een selectie van therapie en trainingen passend bij de mogelijkheden en problemen van de patiënt. Fivoor biedt forensische en intensieve psychiatrische behandelingen.

Onze behandelingen en begeleidingen

Forensische zorg

Forensische zorg bestaat uit behandelingen voor mensen met een psychiatrische aandoening of persoonlijkheidsproblematiek die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie.  Zo bieden we ambulante behandelingen in verschillende ambulante centra verspreid over de randstad. Daarnaast zijn er verschillende forensische instellingen waar patiënten verblijven, de Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA), een Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) en een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).

Intensieve zorg

Naast ambulante en klinische forensische zorg biedt Fivoor ook hoog intensieve behandelingen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking bij Behandelcentrum Wier Klinisch en Wier Ambulant.

Problematiek die wij behandelen

Forensische zorg voor jongeren

Daarnaast behandelt en begeleidt Fivoor ook jongeren met een veelal ernstige psychiatrische aandoening. Naast problemen op psychiatrisch gebied is er vaak sprake van problemen op meer levensdomeinen. Deze jongeren kunnen terecht op verschillende ambulante centra van Fivoor met zogenaamde FACT- en/of ACT-teams ((flexible) assertive community treatment). Deze teams geven begeleiding en behandeling in de eigen omgeving van de cliënt.

Ondersteuning en begeleiding

De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt. Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat in de toekomst te voorkomen. Daarom begeleiden we onze patiënten ook op verschillende levensterreinen: wonen, werk, scholing, relaties, financiën. Dit betekent dat patiënten gedurende vele fases in hun leven ook bijgestaan worden door onder meer maatschappelijk werkers en budgetcoaches. Fivoor biedt deze ondersteuning via de ambulante centra vanuit de bedrijfsonderdelen Materieel Juridische Dienstverlening en Budget en Beheer.

GGZ Reclassering

Ook GGZ Reclassering is onderdeel van Fivoor en heeft als doel het voorkomen en verminderen van recidive bij mensen die in aanraking komen met justitie en die daarnaast last hebben van psychiatrische problematiek.. Onze GGZ Reclassering is erop gericht advies te geven aan de rechter over de straffen van de cliënt. Wanneer de rechter heeft bepaald dat er toezicht op de cliënt gehouden moet worden, verzorgt de GGZ Reclassering dit.