Wetenschappelijk onderzoek
Over

Wetenschappelijk onderzoek

Aventurijn, Palier en de Kijvelanden ontwikkelden afzonderlijk van elkaar jarenlang ervaring en expertise op het gebied van forensische en intensieve psychiatrische zorg. Met de wetenschappelijke activiteiten van de drie partner-organisaties bouwt Fivoor verder aan top-specialistische zorg. Zorg die zich volgens de laatste inzichten richt op de individuele patiënt en dat wat hij nodig heeft.

Fivoor bundelt nu de kennis van ambulante en klinische forensische zorg, maar ook van intensieve behandelingen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een verslaving naast een psychiatrische aandoening.

Nauwe band met Parnassia groep en Altrecht

Stap voor stap en met toegewijde en hoog gespecialiseerde zorg bereiden we patiënten voor op terugkeer in de maatschappij. Door de nauwe band van Fivoor met Parnassia Groep en Altrecht kunnen we wederzijds gebruik maken van de kennis en innovaties in de reguliere GGZ en de forensische psychiatrie.

Topzorg

Zo zijn er een aantal hooggespecialiseerde bovenregionale zorgprogramma’s, zoals de Top GGZ afdeling voor ADHD en het centrum voor dubbele problematiek (voor de patiënt met een psychiatrische aandoening en daarnaast een verslavingsprobleem). Zorg die geen schotten meer kent, en zich volgens de laatste inzichten richt op de individuele patiënt en dat wat hij nodig heeft.

Risicotaxatie-instrumenten

Fivoor heeft als doel de behandelmethoden en risicotaxatie-instrumenten (voorspellen van delictgevaarlijkheid) voortdurend te verbeteren. Daarom doen wij wetenschappelijk onderzoek naar het effect van onze behandeling en de juistheid van onze risicotaxatie. Ook in samenwerking met andere forensisch psychiatrische instellingen, hogescholen en universiteiten. Samen met diverse universiteiten vindt er ook promotieonderzoek plaats.