Bestuur en toezicht
Over

Bestuur en toezicht

Het bestuur bestaat uit Erik Masthoff, psychiater en bestuurdslid en Jeroen Gast, bestuurslid. "Gezamenlijk bouwen wij aan een sterke keten voor forensische en intensieve psychiatrie. Door de nauwe band van Fivoor met Parnassia Groep en Altrecht kunnen we wederzijds gebruik maken van de kennis en innovaties in de reguliere GGZ en de forensische psychiatrie."

Raad van bestuur

Intensieve samenwerking met Parnassia Groep en Altrecht

“Psychiatrische behandeling levert onze patiënten veel op: hun welbevinden neemt toe en zij krijgen weer perspectief. Daarnaast vermindert hierdoor de kans op terugval en recidive. Fivoor zal intensief blijven samenwerken met Parnassia Groep en Altrecht, zodat patiënten vanuit de reguliere ggz makkelijker naar de forensische ggz kunnen instromen, en weer terug. Onze netwerkorganisatie maakt dan wederzijds gebruik van de kennis en innovaties in de ggz en de forensische psychiatrie. Dit zie ik als een potentiële goudmijn waaruit juwelen tevoorschijn kunnen komen voor onze patiënten, onze medewerkers en de maatschappij.”

Raad van Commissarissen

Samenstelling Raad van Commissarissen Fivoor:

prof dr. Paul Robben
Voorzitter van de Raad van Commissarissen Fivoor

mr. Ruth Molmans
Lid van de Raad van Commissarissen Fivoor
Door de minister benoemde toezichthouder voor de Raad van Toezicht van Stichting FPC de Kijvelanden

Jaarverslag raad van commissarissen en raad van toezicht

Fivoor werkt conform de Governance Code Zorg en op grond daarvan leggen de raad van commissarissen (RvC) en raad van toezicht (RvT) in- en extern verantwoording af (over het vervullen van de toezichtrol) door middel van een jaarverslag.

Lees hier het jaarverslag van de raad van commissarissen en raad van toezicht