Behandeling in een FPC
Behandeling / Begeleiding

Behandeling in een FPC

Fivoor behandelt mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen. In ons behandelaanbod hebben we het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden. Hier verplegen en behandelen we patiënten met tbs-maatregel (dwangverpleging).

FPC de Kijvelanden

Onze tbs-kliniek behandelt patiënten om te voorkomen dat zij weer een misdrijf plegen. FPC de Kijvelanden zorgt op die manier voor een veiliger samenleving. Cijfers tonen aan dat dat ook inderdaad lukt. Van de mensen die uit de gevangenis komen gaat 70% weer in de fout. Mensen die zijn behandeld in een forensisch psychiatrisch centrum vallen veel minder vaak terug: 20% van hen pleegt weer een misdrijf.

Behandeltraject

Het behandeltraject bestaat uit: (1) een goede diagnose (wat is er met deze persoon aan de hand?), (2) een op de persoon toegesneden behandeling en (3) een programma dat patiënten in staat stelt weer terug te keren in de samenleving. Behandelen en beveiligen gaan hand in hand. Dat betekent dat wij onder een streng veiligheidsregime werken, maar bijvoorbeeld ook dat wij de patiënt zoveel mogelijk zelf willen motiveren om mee te werken aan de behandeling. Dat is de beste weg naar het behalen van de behandeldoelen en dus naar een veiliger samenleving. Wil jij hulp bieden in deze weg? Bekijk dan de pagina voor sociotherapeuten en begeleiders. Het kan zijn dat een patiënt door de rechter is veroordeeld tot een verplicht contact met reclassering. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Reclasseringstoezicht.

Na de behandeling

Als patiënten bij de Kijvelanden binnenkomen, zijn zij onvoldoende in staat de risico’s van hun eigen gedrag in te schatten. Zij weten niet wat zij moeten doen om te voorkomen dat zij weer een strafbaar feit plegen. In de behandeling werken wij daarom aan de resocialisatie van de patiënten. Dat wil zeggen dat wij ervoor zorgen dat een veilige terugkeer in de maatschappij mogelijk wordt. De resocialisatie mag pas beginnen als uit behandelresultaten blijkt dat het gevaar op ‘weer in de fout gaan’ (recidive) sterk is verminderd. Een deel van onze patiënten komt in onze resocialisatie-unit wonen, in het centrum van Rotterdam. Op deze manier kunnen patiënten wennen aan het leven in de stad. Er zijn aan de andere kant helaas ook patiënten bij wie de behandeling niet aanslaat. Deze mensen komen uiteindelijk niet in vrijheid, maar blijven in een gesloten inrichting: op de longstayafdeling in een andere kliniek. De Kijvelanden heeft geen long-stayafdeling.

Verlof

Verlof is een onderdeel van de resocialisatie van patiënten. Behandeling van onze patiënten kan niet zonder verlof, omdat we zonder verlof de patiënt niet voor kunnen bereiden op terugkeer in de samenleving. Als de behandeling naar tevredenheid verloopt, mag de patiënt, altijd eerst onder beveiliging en begeleiding van medewerkers van de Kijvelanden, een aantal uren de kliniek verlaten. Als dat over langere tijd goed gaat, mag een patiënt geleidelijk steeds langer en steeds minder onder  begeleiding ‘naar buiten’. Dat kan uiteindelijk leiden tot onbegeleid verlof vanuit de kliniek of transmuraal verlof vanuit een resocialisatiewoning of een andere voorziening in de geestelijke gezondheidszorg. Het spreekt voor zich dat het verlof met heel veel zorgvuldigheid en veiligheidsmaatregelen gepaard gaat. De kliniek én het Ministerie van Justitie moeten toestemming geven. Met wetenschappelijke methoden toetsen wij of de patiënt wel klaar is voor de verschillende vormen van verlof. Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 50.000 verloven van patiënten. Het aantal ‘onttrekkingen’ (niet op de afgesproken tijd terugkeren van verlof) is ongeveer 35 per jaar in heel Nederland. De meeste van deze patiënten zijn binnen een week weer terug in de kliniek, mede dankzij goede afspraken die klinieken hebben met de politie.

Er zitten 1460 mensen in een tbs-kliniek: zo werkt tbs (d.d. 12 juli 2017)
Play

Er zitten 1460 mensen in een tbs-kliniek: zo werkt tbs (d.d. 12 juli 2017)

Veiligheid

Wat doet de Kijvelanden aan de veiligheid? Veiligheid voor de samenleving, voor het personeel en de patiënten is één van de belangrijkste aandachtspunten voor de Kijvelanden. Tbs-klinieken moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen die het Ministerie van Justitie opstelt. Zo zijn er in het gebouw hoge muren en hekken, onbreekbare ramen, traliewerk en een streng bewaakte toegang en doorgang door deuren. Daarnaast zijn er allerlei elektronische beveiligingen met camera’s en sensoren. Toch zijn wij erin geslaagd om de kliniek niet het uiterlijk te geven van een gevangenis. De Kijvelanden is immers een beveiligd behandelcentrum en geen gevangenis. Om de veiligheid voor personeel en patiënten te waarborgen zijn alle medewerkers getraind in het omgaan met moeilijke en spanningsvolle situaties.