Cognitieve gedragstherapie
Behandeling / Begeleiding

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van therapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Het leert je − voornamelijk door oefeningen − om anders tegen problematische situaties aan te kijken én om er anders mee om te gaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt CGt een zeer effectieve behandeling te zijn. Vaak effectiever dan medicijnen, zeker op de langere termijn!

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van gedrag. Gedrag heeft grote invloed op het gevoel. Eerst wordt het problematische gedrag en de situatie waarin dit voorkomt in kaart gebracht. Vervolgens wordt gezocht naar, en geoefend met, beter passend gedrag waardoor je je uiteindelijk minder angstig, somber of boos kunt gaan voelen.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over de manier van denken en de emoties daarbij. Negatieve gedachten kunnen je angstig, somber of boos maken. Er wordt onderzocht of de manier van denken wel helemaal klopt en welke manier van denken meer helpt om je positiever te voelen. Er wordt gebruik gemaakt van oefeningen en thuisopdrachten. Hierbij is de toekomst belangrijker dan het verleden. Denken doen voelen

Patiënt aan het woord

Combinatie cognitieve en gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie behandelt dus het gedrag en de gedachten. Door anders te reageren veranderen gevoel en gedachten. Door deze gedachten te veranderen wijzigen je gevoel en je gedrag.

Hoe goed werkt cognitieve gedragstherapie?

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de effecten van cognitieve gedragstherapie. Heel vaak blijkt deze methode zeer effectief te zijn. Vaak effectiever dan medicijnen, zeker op de lange termijn. Niet iedereen heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. De effecten zijn per persoon verschillend. De eigen inzet tijdens de behandeling is hierin mede bepalend.