Materieel Juridische Dienstverlening
Behandeling / Begeleiding

Materieel Juridische Dienstverlening

Hoog oplopende schulden, een dreigende huisuitzetting, gebrek aan uitkering of zorgverzekering. Deze problemen staan een geslaagde behandeling vaak in de weg. Om rust en stabiliteit te creëren, biedt de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) advies en begeleiding aan cliënten met financiële zorgen.

De MJD werkt actief mee aan een veiligere samenleving. Door te werken aan een stabiele leefsituatie wordt gewerkt aan het verlagen van recidiverisico en aan een grotere slagingskans van de behandeling/begeleiding. De MJD biedt maatwerk met als doel gedragsverandering te stimuleren en de eigen kracht en zelfredzaamheid te vergroten.

Werkwijze

De cliënt wordt uitgenodigd op één van onze locaties voor een intakegesprek waar de financiële situatie en de hulpvraag in kaart worden gebracht. Aan de hand van de hulpvraag stellen MJD en de cliënt een gezamenlijk plan op. Vervolgens start de begeleiding, waarbij samenwerking van essentieel belang is. Ieder traject is uniek, omdat elke hulpvraag anders is.

De werkzaamheden van MJD zijn onder andere:

  • het ondersteunen bij de aanvraag van een uitkering, zorgverzekering, toeslagen of kwijtscheldingen;
  • het inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven;
  • het inventariseren van de schulden;
  • het maken van betaalafspraken;
  • het begeleiden naar (gemeentelijke) schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP);
  • het adviseren en doorverwijzen bij juridische knelpunten;
  • het geven van advies en ondersteuning bij het aanvragen van budgetbeheer of bewindvoering;
  • het helpen bij financiële crisissituaties zoals dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water en elektriciteit.

Als onderdeel van het ambulant centrum werkt de MJD samen met de reclassering en de forensische poli. Ook op klinische settingen behoort de MJD tot het aanbod, als onderdeel van het behandelplan. De MJD werkt tevens met andere reclasseringsinstanties, gemeentes en (hulpverlenings)organisaties om bij hun cliënten aan financiële stabiliteit te werken.

Locaties

De MJD is gevestigd op diverse locaties. Bekijk hier waar deze locaties zijn.

Aanmelding

Via deze link kunnen behandelaren en begeleiders hun cliënten aanmelden bij de MJD. Reclasseringsinstanties kunnen aanmelden middels het aanmaken van een IFZO voor MJD.

Blog over MJD

Wil je weten hoe het is om te werken bij MJD? Over hoe onze collega’s de cliënten zo goed mogelijk proberen te helpen? Lees hier dan de blog!