Verslavingszorg FPA Utrecht
Behandeling / Begeleiding

Verslavingszorg FPA Utrecht

Verslavingsproblematiek en dubbele diagnoses zijn een groot en ingewikkeld probleem waar lang en intensief aan gewerkt moet worden. Vanwege de complexiteit ervan hebben wij in de FPA Utrecht een breed aanbod van verslavingszorg, waarbij ervaringsdeskundigen samenwerken met alle disciplines binnen de instelling.

Het 12 Stappen Minnesota Model

Binnen de FPA Utrecht werken we met het 12 Stappen Minnesota Model, een basisgroep en individuele ondersteuning. Wij kiezen voor het 12 Stappen Model, omdat het aansluit op het verslavingszorgaanbod buiten de kliniek en zijn werking heeft bewezen in de hulp aan miljoenen verslaafden wereldwijd. Het model is aangepast op het verblijf in onze FPA. In de bijeenkomsten bespreken we onderwerpen uit het NA-werkboek (het boek van Narcotics Anonymous dat gebruikt wordt in het 12 Stappen-programma). Ook behandelen we vragen en vieren we samen ‘cleantijd’. Een ervaringsdeskundige begeleidt de groep samen met een behandelaar.

Basisgroep Verslaving en Middelengebruik

Naast de 12 Stappen-groep bieden wij ook een basisgroep Verslaving en Middelengebruik, waarin we met verschillende methodes het onderwerp verslaving en middelengebruik benaderen. In tegenstelling tot de 12 Stappen-groep staat in de basisgroep niet de patiënt centraal, maar het onderwerp. Hierdoor kunnen patiënten het op een veilige afstand hebben over de (of hun) verslaving. In het traject van de basisgroep Verslaving en Middelengebruik hanteren we de volgende werkvormen, alle met het doel om kennis en inzicht te vergaren over de (eigen) verslavingsproblematiek: psycho-educatie, drama, muziek, film, creatieve werkvormen, voorlichting en sport. Alles onder begeleiding van vaktherapeuten en een behandelaar. Patiënten die niet kunnen meedraaien in een groep, of patiënten die een stapje verder willen gaan, kunnen individueel begeleiding krijgen in het 12 Stappen Minnesota Model. Ook kunnen patiënten exposure-oefeningen doen of extra ondersteuning krijgen op het pad van herstel.

Wanneer iemand een terugval heeft gehad in gebruik, bieden we een week met extra ondersteuning en toezicht, het samen invullen van een terugval-analyse met de persoonlijk begeleider en het bespreken van de terugval in de wekelijkse terugvalgroep. Dit verslavingsaanbod maakt dat wij kunnen zeggen dat we een uniek, breed en goed verslavingsaanbod hebben waar elke patiënt zijn stappen mee kan zetten richting herstel.