Reclasseringsadvies
Reclassering

Reclasseringsadvies

Eén van de taken van de GGZ Reclassering is het geven van adviezen over straffen aan de officier van justitie. Dit advies heet het reclasseringsadvies. Op deze pagina leest u meer over dit advies; wanneer u wordt uitgenodigd en hoe het in zijn werk gaat.

GGZ Reclassering Fivoor heeft u een uitnodiging gestuurd voor een reclasseringsadvies. Dat komt omdat u verdacht wordt van het plegen van een delict. U bent in afwachting van een rechtszaak. Daarnaast kan het zijn dat u in voorlopige hechtenis zit.

De officier van justitie of een rechter-commissaris heeft GGZ Reclassering Fivoor de opdracht gegeven een advies te maken. Zij willen namelijk meer weten over uw situatie. Ook willen zij graag weten wat er aan uw situatie veranderd moet worden zodat u niet opnieuw de fout in gaat. Dit komt terug in het reclasseringsadvies.

Hoeveel gesprekken heeft u met de reclassering?

Onze collega van de reclassering gaat met u in gesprek om tot een reclasseringsadvies te komen. Zo zijn er ongeveer twee tot drie gesprekken nodig om tot een advies te komen. Daarnaast is het belangrijk dat u zich houdt aan de gemaakte afspraken.

Reclassering Nederland
Play

Reclassering Nederland

Advies

Waarom wil de reclassering alles van u weten?

De reclassering geeft de rechter een advies over de straf die u krijgt bij de veroordeling voor het delict. Om tot een goed strafadvies te komen moet de reclasseringswerker een zo compleet mogelijk beeld krijgen. Dit betreft een beeld van u, maar ook van uw leefsituatie en de omstandigheden waaronder u het delict heeft gepleegd. Het kan te maken hebben met:

  • eerder gepleegde delicten;
  • drugs of alcohol gebruik;
  • bekendheid bij hulpverleningsinstanties.

Daarnaast kan de reclasseringswerker vragen naar uw:

  • opleiding;
  • werksituatie;
  • financiële situatie;
  • of u een partner en kinderen heeft en hoe uw contact met hen is.

Reclassering bij Fivoor

Contact opnemen met een referent

De reclasseringswerker kan contact opnemen met een referent, onder andere om een duidelijker beeld te krijgen van uw situatie. Een referent is bijvoorbeeld een familielid of een hulpverlener met wie u contact heeft (of had). Wij hebben uw toestemming nodig om contact te mogen leggen, daarom bespreken wij dit met u tijdens de gesprekken.

Hoe komt het strafadvies tot stand?

Met de verkregen informatie vormt de reclasseringswerker een beeld over u, zodat hij/zij weet wat er in uw leven speelt en wat de kans vergroot op herhaling van crimineel gedrag. Met dit beeld van u schrijft de reclasseringswerker het reclasseringsadvies. Het strafadvies is een onderdeel van het reclasseringsadvies, waarin staat hoe we denken de kans op herhaling te verkleinen. Het reclasseringsadvies met daarin het strafadvies wordt samen met u besproken.

De rechter, officier van justitie of de rechter-commissaris, neemt bij de beslissing in uw rechtszaak het strafadvies van de reclassering in overweging.

Lees meer over dit onderwerp in de informatiefolder van de SVG:

Reclassering en wat nu?