Justitiële interventies (trainingen)
Reclassering

Justitiële interventies (trainingen)

Justitiële interventies (trainingen) worden door een rechter of officier van justitie opgelegd. Hierdoor bent u verplicht om deze te volgen. Ook kan uw reclasseringswerker u aanraden om een training te volgen, omdat dit kan helpen om ander gedrag aan te leren. De trainers van GGZ Reclassering Fivoor geven regelmatig trainingen aan mensen die voor een vorm van begeleiding binnen onze afdeling komen.

Meer inzicht en grip op uw gedrag

In de justitiële interventies (trainingen) krijgt u meer inzicht in uw gedrag, waardoor u uw eigen gedrag leert begrijpen. De bedoeling is dat u situaties waarin u iets doet (of wil doen) wat niet goed is leert herkennen. Als u begrijpt waardoor de problemen de vorige keer ontstonden, kunt u leren uw problemen gemakkelijker uit de weg te gaan. Daarnaast leert u tijdens de trainingen ook manieren waarmee u herhaling van strafbaar gedrag kunt voorkomen.

Een gedragstraining bestaat bijna altijd uit een reeks (groeps)bijeenkomsten. Per gedragstraining verschilt het aantal bijeenkomsten.

GGZ Reclassering Fivoor
Play

GGZ Reclassering Fivoor

Locatie Haarlem

De trainingen zijn beoordeeld door de wetenschap

GGZ Reclassering geeft justitiële interventies (trainingen) die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Dit wil zeggen dat wetenschappers de trainingen met een goed resultaat hebben beoordeeld. De gebruikte methodes en behaalde resultaten worden door een onafhankelijke Erkenningscommissie getoetst en geëvalueerd. Daardoor kunnen wij kwalitatieve trainingen leveren met een bewezen resultaat.

Welke training geven wij?

Wij bekijken per situatie welke training het meest geschikt voor u is. Welke training(en) u moet volgen hangt af van de bijzondere voorwaarden in uw vonnis, maar ook van uw persoonlijke omstandigheden. Het kan zijn dat u wordt aangemeld voor een training, maar toch doorverwezen wordt naar een andere training. Uw reclasseringswerker of de medewerker die de training geeft begeleidt u hierin. U kunt uw reclasseringswerker om meer informatie vragen.

Landelijk is vastgesteld dat GGZ Reclassering Fivoor de volgende justitiële interventies (trainingen) mag geven:

Training Leefstijl 24/7

U kunt deze training volgen als u verdacht bent van of veroordeeld bent voor een delict en daarnaast middelen zoals alcohol of drugs heeft gebruikt.

Doel
Het doel van deze training is om een meer sociale leefstijl op te bouwen, waarbij u geen contacten met justitie meer heeft.
Deze training is opgebouwd uit verschillende modules. Tijdens de training krijgt u meer inzicht in uw gebruik van (verslavende) middelen. In groepsgesprekken of individuele gesprekken en tijdens de opdrachten gaat u aan de slag met uw problemen. Daardoor leert u verkeerde situaties te herkennen en te vermijden.

Waarom een leefstijl training?
U leert bijvoorbeeld in deze training:

 • inzicht te krijgen in uw middelengebruik;
 • problematisch middelengebruik of gokgedrag te veranderen;
 • bewust te worden van het verband tussen het middelengebruik en het crimineel gedrag;
 • een terugval in gebruik van middelen te herkennen en te voorkomen

Voor wie is deze training bedoeld?
Leefstijl 24/7 is bedoeld voor verdachten en veroordeelden die middelen gebruiken en strafbare feiten plegen.

Wat kan ik in de praktijk verwachten?
U volgt één of meerdere modules, afhankelijk van de zwaarte van het middelengebruik en het recidive risico (het risico om opnieuw de fout in te gaan). Elke module bestaat uit een startgesprek, 5 bijeenkomsten van 2 uur en een eindgesprek. De bijeenkomsten vinden wekelijks of twee maal per week plaats. Uw gekoppelde trainer geeft u het precieze rooster.

Lees voor meer informatie over deze training ook de informatiefolder van het SVG: Leefstijl 24/7

Training Alcohol & Geweld

Heeft u een strafbaar feit begaan onder alcohol of drugs en bent u veroordeeld? De rechter of de officier van justitie kan u de training ‘alcohol en geweld’ opleggen. Ook kan uw reclasseringswerker u, in overleg, aanmelden voor deze training.

Overmatig alcoholgebruik speelt vaak een rol bij geweld, bijvoorbeeld tijdens het uitgaan. Ruim 75% van dit geweld wordt gepleegd doordat iemand dronken is. In de training alcohol en geweld leert u dat het gebruik van alcohol kan leiden tot agressie in bijvoorbeeld gevoelens en gedrag. Het doel van deze training is dat u zelf uw gedrag herkent en in vervelende situaties verandert.

Wat is de training alcohol & geweld?
Met de training alcohol en geweld helpen we u om agressief gedrag onder controle te krijgen. Dit doen we onder andere door samen met u te kijken naar de effecten van alcohol op uw gedrag. In de training brengt u ten eerste uw gebruik van alcohol in kaart. Ten tweede kijkt u naar uw gedrag wanneer u alcohol gedronken heeft. Met dit inzicht kunt u bepalen wat u uiteindelijk wilt veranderen. Ten slotte krijgt u tips om grip te krijgen op uw gebruik en gedrag. De training alcohol en geweld bestaat enerzijds uit een aantal individuele gesprekken met uw trainer, maar anderzijds ook uit groepsbijeenkomsten met andere deelnemers.

U leert in deze training:

 • Hoe uw gedrag verandert als u alcohol drinkt;
 • Wat alcohol doet met uw brein en lichaam;
 • Bewust na te denken voordat u alcohol gaat drinken, omdat uw weet wat de gevolgen voor uzelf en anderen kunnen zijn.


Opbouw van de training

De training bestaat uit zowel groepsbijeenkomsten als individuele gesprekken. In de groepsbijeenkomsten bespreken we een aantal onderwerpen rondom alcohol en geweld. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met andere deelnemers. In de individuele gesprekken heeft de trainer exclusief de tijd voor u.

Uit welke onderdelen bestaat de training?
De training bestaat uit drie modules: alcohol, agressie en alcohol& agressie.

Lees voor meer informatie over deze training ook de informatiefolder van de SVG: Training alcohol en geweld.

Training BORG (beëindiging relationeel geweld)

In elk gezin en in elke relatie is weleens ruzie. Maar wat als er klappen vallen? Of als uw partner of kinderen steeds uitgescholden worden?

De meest voorkomende vorm van geweld is huiselijk geweld, vooral geweld naar de partner en kinderen komt veel voor. Helaas gaat huiselijk geweld bijna nooit vanzelf over.

U leert met de training BORG om beter met uw boosheid en agressie om te gaan en om niet meer te kiezen voor geweld. Wij betrekken ook uw partner of ex-partner bij de training, omdat die kan aangeven wat er gebeurt als u de fout in gaat.

Waarom BORG?
U leert tijdens de training:

 • veilig met andere deelnemers te praten over geweld;
 • inzicht te krijgen in uw eigen rol in het geweld naar uw partner;
 • risicosignalen bij uzelf te herkennen;
 • praktische hulpmiddelen om nieuw geweld te voorkomen;
 • uw zelfbeheersing te vergroten.


Waaruit bestaat training in de praktijk?
Wij bieden BORG aan als een groepstraining, het bestaat dus uit groepsbijeenkomsten. Alleen bij uitzondering is een individuele training mogelijk. Uw reclasseringswerker en/of trainer besluiten hierover als dit gewenst is. De training duurt in totaal 4 maanden. Uw trainer geeft u het rooster van de training.