triangle
Congresagenda / Mariënhof, Amersfoort

Symposium KFZ 2019

Binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) werken alle professionals in de forensische zorg samen aan het verhogen van de kwaliteit van de forensische zorg. Op deze manier wordt er gewerkt naar betere zorg en een veiliger samenleving. Op het jaarlijks georganiseerde symposium worden de diverse KFZ-producten die recentelijk zijn afgerond (of binnenkort worden afgerond) door de ontwikkelaars gepresenteerd.

Symposium KFZ-producten

Op 19 september 2019 zal de vierde editie van het symposium KFZ-producten plaatsvinden. Een speciale dag waarop de afgeronde KFZ-producten door de ontwikkelaars zelf gepresenteerd worden aan het forensische veld.  Alle instellingen zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn om kennis te nemen de laatste KFZ-ontwikkelingen. Met deze opgeleverde producten kan iedereen aan de slag!

Symposium KFZ-producten