triangle
Congresagenda / De Werelt, Lunteren

Rumoer rond de forensische psychiatrie

Een onverwachte steekpartij, ontsnapt tijdens verlof en discussie over straffen of behandelen. Steeds opnieuw vormen situaties in de forensische psychiatrie aanleiding tot voorpaginanieuws, waarbij de emoties hoog oplopen. Commissies constateren fouten in de informatieoverdracht, falende risicotaxaties en onvoldoende doortastende behandelaren. En ook rechters en advocaten moeten het regelmatig ontgelden.

Veiligheid voor alles?

Samenleving en politiek eisen dat de veiligheid van de samenleving voorop staat. De privacy van betrokkenen en het beroepsgeheim van behandelaren moeten maar wijken. Deze eenzijdige berichtgeving en versimpeling van problemen doen geen recht aan de vaak tegenstrijdige belangen in deze complexe materie.

Andere perspectieven

Het doel van deze expertmeeting is het rumoer rond de forensische psychiatrie vanuit verschillende perspectieven benaderen en van gedachten wisselen over mogelijke oplossingen. Onder andere:

  • Zijn de belangen van de dader altijd tegenstrijdig aan de belangen van de samenleving?
  • Klopt de perceptie van weigerende observandi dat ze met tbs slechter af zijn?
  • Beïnvloedt de druk vanuit maatschappij en media de oordeelsvorming van rechters?
  • Lopen wet- en regelgeving in de pas met de verwachtingen die bestaan over de forensischpsychiatrische zorg?
  • Welke rol spelen de media?

Tijdens deze bijeenkomst delen experts uit betrokken vakgebieden hun ervaring, schetsen de knelpunten vanuit hun dagelijks werk en bespreken hun wensen voor de toekomst. Met al deze gezichtspunten, de kennis van deelnemers en die van de sprekers wordt er gezamenlijk een constructieve beweging gemaakt naar oplossingen en verbeteringen.

Een van de bestuurders van Fivoor, Eric Masthoff,  zal tijdens de bijeenkomst spreken over het volgende onderwerp: Forensische zorg: zo scherp mogelijk en toch beperkt maakbaar.

Daarnaast zullen er nog vele andere experts hun kennis delen. Klik hier om het volledige programma te bekijken en je in te schrijven.