triangle
Congresagenda / Leerhotel het Klooster, Amersfoort

Somatiek met een randje

Op woensdag 18 december organiseert Medilex het congres Somatiek met een randje. Tijdens dit congres leren deelnemers wat zij kunnen doen voor patiënten die zowel geestelijke als somatische problematiek hebben. Ze krijgen praktische tips over psychomedicatie, communicatie en begeleiding van deze kwetsbare patiëntengroep.

Programma en informatie

Klik hier voor het programma, inschrijven en meer informatie over het congres.