triangle
Congresagenda / Prodentfabriek, Amersfoort

Congres Voorkomen van verplichte zorg

Wat is de stand van zaken rond het voorkomen van verplichte zorg in Nederland? Enkele jaren gelden is de Wet verplichte ggz geïntroduceerd. Deze relatief nieuwe wet vervangt de Wet Bopz en geldt voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot gedrag dat ernstig nadeel veroorzaakt voor henzelf of voor anderen. Als er geen vrijwillige zorg mogelijk is om dat ernstig nadeel weg te nemen, kan de rechter hen verplichte zorg opleggen. De wet is erop gericht om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

Het gaat nog niet goed met het voorkomen van dwang binnen de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. De cijfers ten aanzien van verplichte zorg en dwangmedicatie nemen toe. Zowel bij ambulante teams als binnen de klinische zorg. Ook het voorkomen van separeren is gestagneerd.

Diverse personen en organisaties hebben de krachten gebundeld en het initiatief genomen om in navolging van vorig jaar een landelijk Congres en kennisfestival te organiseren rond dit thema.

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze dag laat de organisatie beproefde methoden zien die ertoe doen en die bijdragen aan een reductie van dwang in de breedste zin van het woord: zowel ambulant als klinisch en binnen woonvormen. Ook zullen ze een nauwkeurige analyse maken van de cijfers, gaan ze gezamenlijk op zoek naar de oorzaken en mogelijke oplossingen en laten ze de deelnemers beleven wat onnodige dwang met je kan doen.

Bekijk hier het programma.

Voor wie?

Het congres richt zich met name op professionals uit de zorg, maar is uiteraard ook zeer interessant voor bestuurders, directeuren, managers, beleidsmedewerkers, (ex-)cliënten, familieleden, vrienden en naasten. En ook voor de financiers van de zorg, denk aan beleidsmedewerkers van gemeenten en zorgverzekeraars.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door SKJ (6,5 punten), V&VN (ook SPV-en) (6 punten), FGzPt (6 punten) , VSR (6 punten), NIP/NVO (6,5 punten), Registerplein (6,5 punten) en NVRG (2 punten).
Accreditatie is in aanvraag bij VVGN en NVvP.

Partners

Het congres is een initiatief van o.a. Stichting High & Intensive Care (HIC), Akwa GGZ, De Nederlandse ggz, MIND, vereniging F-ACT Nederland, Centrum certificering ACT & F-ACT (CCAF), Stichting Platform IHT en vele andere organisaties en partners. Het congres wordt uitgevoerd door Frits & Gijs.

Aanmelden

Meld jezelf hier aan.