triangle
Congresagenda / De Fabrique Utrecht

Dag van de Forensische Zorg 2023

De Dag van de Forensische Zorg vindt plaats op dinsdag 23 mei waar professionals uit de forensische zorg elkaar ontmoeten in De Fabrique in Maarssen om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Ook dit jaar is het weer mogelijk om je eigen voorstel voor een onderdeel van het programma in te dienen. Deel je ideeën en save the date!

Thema: Buitengewoon forensisch

Het thema Buitengewoon forensisch is breed toepasbaar en sluit aan bij de actualiteit en de ontwikkelingen in de forensische zorg rond kwaliteit. Buitengewoon kan zowel aan de kwaliteit van de forensische zorg gerelateerd worden als aan de doelgroep en maakt een verbinding met ‘buiten’ en ‘binnen’ de netwerken en de keten van de forensische zorg.

Tijdens deze dag wordt er gefocust op innovatie en ontwikkeling: het kwaliteitskader brengt nieuw kwaliteitsdenken met zich mee. Het continu ontwikkelen van de kwaliteit in de zorg wordt daarmee gestimuleerd. Er wordt stilgestaan bij de (technologische) vernieuwing die de komende tijd een belangrijke rol gaat spelen voor de kwaliteit, maar zich ook moet verhouden tot de standaarden over hoogwaardige forensische zorg.

Deelthema’s

Om het deelsessieprogramma enigszins te kunnen structuren, delen we de sessies in aan de hand van zes deelthema’s. De deelsessies sluiten aan bij één van deze thema’s. De thema’s zijn in lijn met de pijlers van het kwaliteitskader. Zo zijn de thema’s herkenbaar en sluiten ze aan bij het in de praktijk brengen en ontwikkelen van het kwaliteitskader.

Programma (tijden onder voorbehoud)

09.30 – 10.30 uur: Inloop, registratie en ervaringsterras
10.30 – 11.15 uur: Plenaire opening
11.30 – 18.00 uur: Deelsessies en ervaringsterras (van 12.30 tot 13.30 uur lunch)
18.15 – 18.45 uur: Plenaire afsluiting
18.45 – 19.30 uur: Borrel en ervaringsterras

Interesse?

Heb je interesse in de Dag van de Forensische Zorg? Klik dan hier voor meer informatie. Wil je meer informatie over de kosten of wil je jezelf direct aanmelden? Klik dan hier.