triangle
Congresagenda / DeFabrique, Utrecht

Festival Forensische Zorg 2019

Thema: Veiligheid

Instellingen in de forensische zorg liggen al jaren onder een vergrootglas en dat wordt in deze tijden van sociale media alleen maar meer. Politiek en maatschappij stellen steeds hogere eisen aan het werk van medewerkers in de forensische zorg: fouten worden niet getolereerd. Begrijpelijk, want elk incident is er één te veel. Tegelijkertijd kiezen we in dit land voor resocialisatie, en dat neemt nu eenmaal risico’s met zich mee. Een aantal recente incidenten heeft geleid tot de conclusie dat er veranderingen nodig zijn, onder andere op het gebied van veiligheid, het inschatten van risico’s en maximale toerusting van medewerkers. Tijdens FFZ 2019 krijgt het thema veiligheid daarom alle aandacht en wordt dit bekeken vanuit zoveel mogelijk perspectieven.

Programma

Onder voorbehoud is het programma als volgt:

09.30 – 10.30 uur inloop, registratie en ervaringsterras
10.30 – 11.30 uur plenaire opening
12.00 – 18.00 uur deelsessies en ervaringsterras (van 12.30 tot 13.30 uur lunch)
18.15 – 18.45 uur plenaire afsluiting
18.45 – 19.30 uur borrel en ervaringsterras

Meer informatie

Natuurlijk is Fivoor ook aanwezig op het FFZ 2019! We hopen u daar te mogen ontmoeten!