triangle
Congresagenda / Boothstraat 7, Utrecht

Forum Alcohol en Drugs Onderzoek

Op donderdag 22 november 2018 organiseert Forum Alcohol Drugs en Onderzoek (FADO) in samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD) verschillende themasessies. Het programma omvat een ochtend- en middagdeel.

Programma

Het programma omvat een ochtend- en middagdeel.

Twee plenaire themasessies in de ochtend:
1. Omgaan met problematisch middelengebruik in de Forensische Verslavingszorg en de –reclassering
Ron van Outsem (Antes), Josien Leurdijk (Fivoor) en Elske Wits (IVO)

2. Victimisatie bij Dubbele Diagnose
Marleen de Waal (Arkin), Liselotte de Mooij (Arkin) en Wendy Albers (UvT)

Twee parallelle themasessies in de middag:
a. Praktijkgericht onderzoek naar Dubbele Diagnose
Sara Brouwer (Palier), Ernst Noordraven (Fivoor), Tony Bloemendaal (Fivoor)

b. Ervaringsdeskundigheid en herstel & nazorg
Thomas Martinelle (IVO), Barbara van Straaten (IVO)