triangle
Congresagenda / Congrescentrum De Eenhoorn. Amersfoort

Het Nationale Psychose Congres 2023

De samenleving vindt mensen met psychose soms maar ingewikkeld. Het idee van ‘doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’ is diep verankerd. Wie daarvan afwijkt, wordt vaak gezien als niet goed te begrijpen, veroorzaker van overlast, anders en soms ronduit gevaarlijk. Mensen met een psychotische stoornis mogen erbij horen als ze ‘gewoon normaal’ doen, anders moeten ze behandeld worden, desnoods verplicht. De ggz probeert mensen met psychose zo goed mogelijk te helpen, maar is ook deel van de samenleving en weerspiegelt wat daar speelt.

Doel

Op het Psychose Congres 2023 bespreken we verhoudingen tussen psychose, samenleving en onszelf. We willen meer zicht krijgen op hoe de samenleving denkt over psychose, en welke gevolgen dat heeft voor beeldvorming, wetten en regels, voor de hulpverlening, en dus voor het leven van mensen met psychose.

Programma

09.00 uur – Ontvangst deelnemers

10.00 uur – Welkom en inleiding – Door dagvoorzitters prof. dr. Marieke Pijnenborg, Hoogleraar, vakgroep klinische en ontwikkelingsneuropsychologie Rijksuniversiteit Groningen en prof. dr. Wim Veling, psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG en oprichter van het Netwerk Vroege Psychose.

10.10 uur – “Iedereen ziek door psychische stoornissen, iedereen beter dankzij professionele hulp!” – prof. dr. Wim Veling en Bauke Koekkoek, lector aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Politieacademie, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige crisisdienst, Pro Persona.

10.45 uur – Flitspresentaties wetenschappelijk onderzoek

11.30 uur – Pauze

12.00 uur – “Wie begrijpt wie niet?” – Joke van der Meulen (familie-ervaringsdeskundig adviseur (F)GGZ, VZ en sociaal domein)

12.30 uur – Lunch met bezoek posters in Foyer

13.30 uur – Intermezzo

14.00 uur – Is iemand met een psychose een 2derangsburger? – Interview met Philippe Delespaul door dagvoorzitter Marieke Pijnenborg. Prof.dr. Philippe Delespaul is hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg Universiteit Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie) en psycholoog, Mondriaan, Heerlen.

14.30 uur – Psychotisch, zo gek nog niet… – Dr. Harold J.G.M. van Megen, Stichting psychiatrie en film.

15.00 uur – Pauze

15.30 uur – Psychose in de samenleving: een plek voor iedereen? – Dr. Mariken de Koning, Psychiater Mentrum Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV), Plaatsvervangend A-opleider, Senior onderzoeker afdeling Onderzoek Arkin.

16.00 uur – De wettelijke mogelijkheden en onmogelijkheden in geval van een psychose – mr. dr. Rob Keurentjes, rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Gelderland

16.30 uur – Uitreiking Posterprijs – korte presentatie door winnaar

16.45 uur – Intermezzo/Optreden / Afsluiting

17.00 uur – Hapje/drankje

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij het NVvP, FGzPt, Kwaliteitsregister V&VN en VSR.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over het programma, de locatie en het inschrijven.