triangle
Congresagenda / Hotel Theater Figi, Zeist

Nationaal Jaarcongres Overprikkeling 2023

Overprikkeling blijkt een rol te spelen bij veel verschillende psychiatrische aandoeningen, zoals burn-out, trauma, niet aangeboren hersenletsel en psychoses. Door meer te weten over overprikkeling, kun je cliënten beter begeleiden en behandelen. Het derde Nationaal Jaarcongres Overprikkeling laat zien hoe je overprikkeling kunt herkennen, hoe het andere klachten kan beïnvloeden en wat je kunt doen om cliënten te helpen. Dit kan bijvoorbeeld overmedicatie voorkomen en leiden tot betere behandelresultaten.

Voor wie?

Het congres is interessant voor psychologen, (ortho-)pedagogen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeuten, onderwijskundigen, arbeidsdeskundigen en anderen die belangstelling hebben voor het onderwerp overprikkeling.

Programma

08.30 uur: Ontvangst deelnemers
09.30 uur: Opening door de dagvoorzitter | Jeroen Kleijne
09.45 uur: Wat is overprikkeling en kunnen we het meten? | Dr. Nathan van der Stoep
10.15 uur: Geheugentraining voor mensen met burn-out klachten | Dr. Kimberley Breevaart en Prof. dr. Katinka Dijkstra
10.45 uur: Koffiepauze
11.15 uur: Overprikkeling na een niet-aangeboren hersenletsel | Drs. Hella Thielen
12.00 uur: Praktisch aan de slag met overprikkeling | Marina Bos-Hommes, Lisa Berends, Milou Schrijver
12.45 uur: Lunchpauze
13.45 uur: Het lichaam ont-prikkelen | Drs. Marlene Koekkoek
14.30 uur: Over prikkeling in een hectische wereld; een pragmatische kinderpsychiatrische visie | Drs. Monique Verburg
15.15 uur: Middagpauze
15.45 uur: Muziek als interventie voor stressvermindering | Dr. Martina de Witte
16.30 uur: Afsluiting & netwerkborrel

Accreditatie

Verpleegkundig Specialisten Register (VSR): 5 punten
Register Vaktherapie: 5 punten
Accreditatie Deskundigheidsbevordering Activiteiten Paramedici (ADAP): wordt aangevraagd
Registerplein: wordt aangevraagd
Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals(V&VN): 5 punten

  • Scholing GGZ
  • Scholing Jeugdverpleegkunde
  • Scholing Neuro
  • Scholing Revalidatie
  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)*: 5 punten

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)**::  wordt aangevraagd

* Artsen mogen 25% van hun 5-jaarlijkse punten buiten hun vakgebied halen.
** SKJ: Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP/NVO geaccrediteerde scholing indienen voor herregistratie.

Interesse?

Heb je interesse? Klik dan hier voor meer informatie of meld je hier direct aan.