triangle
Congresagenda / Hofclub, Niels Bohrweg 121, Utrecht

Netwerkbijeenkomst Volwaardig burgerschap

Volwaardig burgerschap gaat om het meedoen in de maatschappij. Dat is heel belangrijk voor je herstel. In het contact met anderen voel je je gezien en ontdek je wie je bent. Het thema van deze bijeenkomst is transformatie en gedeeld leiderschap naar meer volwaardig burgerschap. Naast een netwerkbijeenkomst voor de vaste deelnemers aan het netwerk is dit ook een gelegenheid om kennis te maken met het netwerk.

Voor wie?

De deelnemers zijn heel divers. Op dit moment doen bestuurders, directeuren, beleidsadviseurs, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en onderzoekers mee. Ook samenwerkingspartners zoals MIND, Aedes, Divosa, Phrenos, Trimbos, de VvED (Vereniging van Ervaringsdeskundigen), herstelinitiatieven, gemeenten en welzijnspartners maken deel uit van het netwerk.

Programma

10.00 – 10.05 uur: Opening
10.05 – 11.00 uur: Inspiratiesessie “Gedeeld leiderschap in netwerkzorg” door Wilma van der Scheer.
11.00 – 11.15 uur: Pauze
11.15 – 12.30 uur: Vervolg Inspiratiesessie “Gedeeld leiderschap in netwerkzorg” door Wilma van der Scheer.
12.30 – 13.30 uur: Lunch
13.30 – 14.15 uur: Music & storytelling door Muriel met band, popartiest, ex-client ggz en auteur van ‘Getuigenis van een gek’
14.15 – 16.15 uur: Themagroepen (Pauze van 15.00 – 15.15 uur)
Herstelgericht werken en gelijkwaardigheid
Netwerksamenwerking rond de burger en naaste
Wonen en woonvormen
Werk en Zingeving

In deze themagroepen hoor je goede voorbeelden en wetenschappelijke inzichten en ga je met elkaar in gesprek over wat dit betekent in jouw situatie, wat werkt en wat niet werkt.

16.15 uur: Wat halen we op?
Leren van elkaar – we delen de geleerde lessen en wat we meenemen.
Drankje voor wie wil.

Bekijk hier het hele programma.

Meer informatie en aanmelden

Ben je geïnteresseerd? Klik dan hier voor meer informatie. Je kunt je aanmelden via Liesbeth van Gent, netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap, lgent@denederlandseggz.nl.