triangle
Congresagenda / Fletcher Hotel Leiden

Overhandiging Adviesnota Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit

Op 24 maart 2023 van 11.00 tot 13.00 uur overhandigen auteurs Antwan Wiersma en Rita van Maurik (voorzitter Naastbetrokkenenraad Fivoor) officieel de adviesnota 'Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit'. Deze overhandigen zij ​aan psychiater dr. Remco de Winter, geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen. Remco de Winter is een fervent voorvechter van verbeterde suïcidepreventie in de GGZ.

Adviesnota 'Ervaringsdeskundigheid bij suïcidaliteit'

De adviesnota is onderdeel van één van de projecten (nummer 5) van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Suïcide Preventie Centrum, Aurora, Hestia, MIND en 113 zijn hier ook bij betrokken. Het doel van deze adviesnota is het verbeteren van de kwaliteit van zorg wanneer er sprake is van suïcidaliteit. Door middel van professionele inzet van ervaringskennis in de samenwerking tussen cliënt, naaste en professional. Lees de gehele adviesnota hier.

Interesse?

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Neem contact op met rita@hestia.abc.nl​ als je hierbij aanwezig wil zijn.