triangle
Congresagenda / Online (Zoom)

Referaat | Toepassingen van biomarkers in de forensische psychiatrie

Fivoor hecht grote waarde aan een wetenschappelijke onderbouwing van behandeling en voert gericht beleid op de academisering van het forensisch psychiatrisch behandelbeleid. In 2023 organiseert Fivoor daarom weer een aantal geaccrediteerde referaten. De referaten staan dit jaar in het teken van biomarkers in relatie tot gedrag (bijv. hartslag, hersenactiviteit, of hormonen). Het eerste referaat is op donderdag 16 maart, door Erik Masthoff en Manon Kleijn.

Programma

16:45 – 17:15 uur: Het eerste deel van de presentatie gaat over toepassingen van biomarkers in de forensische psychiatrie I: algemene inleiding, inzet van biomarkers bij diagnostiek, interventies en behandel- en risico-evaluatie.

17:15 – 17:30 uur: Toets 1 + Pauze

17:30 – 18:00 uur: Het tweede deel van de presentatie gaat over toepassingen van biomarkers in de forensische psychiatrie II: biomarkers en agressie en biomarkers en seksualiteit.

18:00 – 18:05 uur: Toets 2

18:05 – 18:15 uur: Discussie

18:15 – 18:30 uur: Afsluiting, eindtoets en beoordelingsformulier

Sprekers

De sprekers van dit referaat zijn Erik Masthoff en Manon Kleijn.

Erik (D.M.) Masthoff (1971) is onder andere bestuurder en forensisch psychiater bij Fivoor en bijzonder hoogleraar ‘Forensic psychiatric development and quality of life’ bij het departement Ontwikkelingspsychologie van Tilburg University. Manon Kleijn is PhD student bij Fivoor Wetenschap & Behandelinnovatie en de Universiteit Tilburg. Zij zal het referaat hosten en de discussie leiden.

Accreditatie

Voor het referaat is accreditatie aangevraagd bij FGzPT, de NVvP en het register Verpleegkundig Specialisten (maximaal 2 punten per referaat). Tijdens het webinar word je geacht tweemaal drie vragen te beantwoorden en aan het eind ontvang je een eindtoets met vijf vragen. Ten bate van de accreditatie dien je 70% van deze eindtoets correct te beantwoorden.

Aanmelden

Tot en met zondag 12 maart kan je je aanmelden via deze link.